Wanneer moet u een woonzorgcentrum overwegen?


Accueil > Woonzorgcentra > Woonzorgcentra in België > Woonzorgcentra in België

Is alles in het werk gesteld om een oudere persoon thuis te laten blijven wonen (mantelzorg, huishoudelijke hulp, thuiszorg enz.)? Is de betrokkene zo afhankelijk van permanente zorg en aandacht geworden dat de familie, ondanks al deze fysieke en financiële inspanningen, er niet meer in slaagt om zijn/haar familielid de ondersteuning te bieden die hij of zij verdient? In dit geval kan het tijd zijn om opname in een gespecialiseerde instelling zoals een woonzorgcentrum te overwegen.  

Wanneer u opname in een woonzorgcentrum overweegt, dan is het belangrijk om deze keuze niet te overhaast te maken. Neem de tijd om te kiezen voor kwaliteit, nabijheid en vooral om rekening te houden met de voorkeur van de betrokkene.Uit een enquête van het Waalse Observatorium voor de Gezondheid over "de beleving van ouderen bij opname in een woonzorgcentrum" blijkt namelijk dat 90% van de bewoners die alleen of samen met een derde hebben besloten om naar een woonzorginstelling te verhuizen, zeer tevreden zijn over hun keuze. Anderzijds past slechts 11% van de bewoners zich goed aan wanneer hun inspraak bij deze beslissing gering was.

Een ander positief punt is dat 85% van de ouderen hun verblijf in het woonzorgcentrum als zeer prettig ervaren sinds zij er eenmaal wonen. En dat hoewel slechts 42% van de bewoners een goed beeld had van woonzorgcentra voordat zij er werden opgenomen. Zo “vinden acht op de tien bewoners hun nieuwe woonomgeving aangenaam en zijn ze redelijk tevreden of zelfs zeer tevreden met hun nieuwe situatie.”

Waarom zou u voor opname in een woonzorgcentrum moeten besluiten?

Zoals in veel andere landen zal er ook in België in eerste instantie worden geprobeerd om een ouder familielid zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Maar het dagelijkse leven kan al snel lastig worden, vooral wanneer de persoon afhankelijker wordt.

Het contact tussen de oudere en de mantelzorger

De keuze voor een geschikte zorginstelling zoals een woonzorgcentrum in de buurt van de eigen woonomgeving en zijn of haar kinderen, betekent dat de betrokken persoon op elk moment en binnen een veilige omgeving de ondersteuning krijgen die nodig is, zonder zijn gewoonten en het contact met familie en vrienden te verliezen. Terwijl afhankelijkheid van de oudere vaak leidt tot spanningen thuis, geeft zijn of haar verhuizing naar een woonzorgcentrum de familie de kans om geduld en begrip op te brengen. Mantelzorgers nemen een zeer zware taak op zich die zij vaak moeilijk kunnen combineren met hun andere verplichtingen met betrekking tot hun familie en werk. Uitputting, stress en ziekte liggen vaak op de loer. Ondanks de inspanningen van de overheid om de rol van mantelzorgers meer erkenning te geven, zijn er nog steeds te weinig voorzieningen om hen op adem te laten komen. In een woonzorgcentrum worden deze taken, die vaak dag en nacht moeten worden uitgevoerd, verdeeld over meerdere personen in plaats van één.

Zorg voor een prettige en veilige omgeving voor ouderen

Het verblijf in een woonzorgcentrum voorkomt gevaren die ouderen thuis lopen. Denk hierbij aan valpartijen en andere huis-, tuin- en keukenongevallen. Vooral mensen met de ziekte van Alzheimer hebben behoefte aan een veilige omgeving waarin zij vrij kunnen rondlopen en waar zij zich niet opgesloten voelen. Woonzorgcentra beschikken doorgaans over verschillende zorgvoorzieningen voor Alzheimerpatiënten, zoals een therapeutische tuin en een Snoezelruimte.

Voorkom eenzaamheid en isolement

Het voorkomen van isolement, eenzaamheid en lichamelijk “afglijden” (psychogene dood) zijn ook belangrijke redenen voor senioren en hun familie om voor een woonzorgcentrum te kiezen. De bewoners kunnen namelijk een sociaal leven blijven leiden, activiteiten ondernemen, uitstapjes maken, vrienden maken en samen eten. Dit zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor een goede balans en dat is niet altijd mogelijk als ze alleen thuis wonen. Ook senioren die nog goed ter been of relatief zelfredzaam zijn, kunnen ervoor kiezen om naar een serviceresidentie of een woonzorgcentrum te verhuizen om een actief sociaal leven te blijven leiden en eenzaamheid tegen te gaan. Artsen en andere specialisten op dit gebied benadrukken de voordelen van sociale contacten voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen. Er zijn zelfs artsen, zoals neuroloog dr. Sandra Benizri, die aangeven dat het onderhouden van sociale relaties zelfs één van de belangrijkste factoren zijn die de kans op het ontwikkelen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, verminderen.

Wanneer moet u opname in een woonzorgcentrum overwegen?

De beslissing om in een woonzorgcentrum te gaan wonen is belangrijk en gebaseerd op een aantal objectieve en persoonlijke criteria. De gezondheidstoestand van de betrokkene is uiteraard een van de belangrijkste criteria. Wanneer de persoon erg afhankelijk wordt van anderen en de zorg te veel wordt voor de mantelzorger, zelfs met de hulp van verpleegkundigen en andere thuiszorg, dan wordt het tijd om uitgebreidere medische ondersteuning in een instelling te overwegen. In dit geval zal de persoon eerder baat hebben bij zorg in een woonzorgcentrum. Daar is over het een algemeen multidisciplinair zorgteam aanwezig dat zelfs zwaar hulpbehoevende ouderen de juiste zorg kan bieden. Wanneer een oudere persoon besluit om naar een woonzorgcentrum te verhuizen omdat hij of zij op zoek is naar een vriendelijke en veilige omgeving, zijn het eerder persoonlijke redenen die het juiste moment bepalen. Voor een makkelijkere integratie en meer kans op voldoening, is het belangrijk dat de persoon zelf beslist wanneer hij of zij klaar is voor deze stap. Ondanks objectieve selectiecriteria zoals geografische ligging, budgettaire beperkingen en andere argumenten, moeten de sfeer van het woonzorgcentrum en het feit dat de persoon zich er prettig bij voelt, de belangrijkste overwegingen zijn. Uiteindelijk gaat het om een plek om te wonen en moet men zich er thuis voelen.

Wie kan beslissen voor opname in een woonzorgcentrum?

De beslissing om naar een woonzorgcentrum te gaan en de keuze voor een bepaalde locatie is natuurlijk in de eerste plaats een zaak van de betrokkene zelf. Deze beslissing wordt meestal genomen met de hulp van en naar aanleiding van het advies van de familie. De adviseurs van Rusthuizen Plus kunnen u begeleiden en u waardevolle informatie verstrekken over de verschillende instellingen, de specialistische zorg die deze bieden voor bepaalde ziektebeelden, de tarieven en de beschikbare plaatsen.

Wacht hier niet mee tot er sprake is van een spoedsituatie, maar begin zo vroeg mogelijk met het zetten van de eerste stappen om eerdergenoemde zorgen te voorkomen. Een bezoek aan de locatie is ook een belangrijke stap voordat de opname plaatsvindt. Hoe vroeger dit gebeurt, hoe waarschijnlijker het is dat de oudere zich betrokken voelt en zelf een duidelijke keuze kan maken. Verschillende instellingen bieden ook de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld voor herstel na een operatie in het ziekenhuis. Op deze manier kan de betrokkene wennen aan het leven in een woonzorgcentrum en zich voorbereiden op een eventuele opname voor de lange termijn.

Soms, wanneer de oudere niet in staat is om zelf te beslissen, kan de familie het initiatief voor opname te nemen. Dit komt omdat zij weten dat hun familielid inmiddels afhankelijk is van anderen vanwege een broze lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

In dit geval moet worden aangetoond dat de oudere niet meer voor zichzelf kan zorgen. Hiervoor moet een medisch attest worden afgegeven, waarin de conclusies door een tweede arts zijn bevestigd.

Zoekt u een woonzorgcentrum in Brussel of omgeving? Een assistentiewoning of serviceresidentie? Neem gerust contact met ons op voor gratis advies via telefoonnummer: 03 386 10 97.Wij helpen u om de beste keuze voor een woonzorginstelling te maken en helpen u bij de stappen die u moet ondernemen.

Bron: “De beleving van ouderen bij opname in een woonzorgcentrum: factoren die aanpassing bevorderen en handvatten voor verbetering/Samenwerking van Waalse gezondheidsobservatoria.”

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen