Privacy

1. De garanties van Rusthuizen Plus

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale organisaties, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Al de verwerkingen van de persoonlijke gegevens werden neergelegd bij het Ministerie van Justitie, de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op 2 september 2013 onder het identificatienummer VT005045797-HM003018460.

Ze zijn verkrijgbaar op de website van de CBPL (dat is de verantwoordelijke overheidscommissie voor de  verwerking van persoonsgegevens voor interne bedoelingen):  www.privacycommission.be.

2. Het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u ons persoonlijke gegevens doorgeeft (uw naam, telefoonnummer, e-mail...), geeft u ons de toestemming om deze gegevens te verwerken om de verwijzing van gezinnen naar Rusthuizen voor Bejaarde Personen te vergemakkelijken, volgens hun behoeften, zoals is aangegeven in de behandeling die door de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) verklaard werd op 2 september 2013 onder het identificatienummer VT005045797-HM003018460.

Op ieder moment en zonder enige rechtvaardiging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoongegevens.

3. Uw rechten

3.1 Uw recht op informatie

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het bedrijf:

Naam (of de naam van de rechtspersoon, vereniging of het openbaar bestuur): Retraite Plus
Adres: Quai de la Marne, 14 - 75019 Paris, France
Juridische status van de verwerkingsverantwoordelijke

- Rechtspersoon
- Een bedrijf dat in een andere lidstaat van de Europese Unie opgestart werd.

2. De verwerking

2.1. Naam van de verwerking.

De verwijzing van cliënten naar rusthuizen en/of service flats, die overeenkomen met hun aandoeningen, hun budget en hun geografische locatie.

2.2. Doel of een geheel van doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Registratie van de patiënten

2.3. Categorieën van verwerkte gegevens

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, ...)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke stand, ...)
 • Fysieke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Zorggegevens

2.4. De wettelijke of reglementaire basis(en)

Wet, decreet of order, KB of besluit van 08/12/1992

Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

2.5. Categorieën van bestemmelingen en gegevens die verstrekt kunnen worden:

Professionele adviseurs van de geregistreerde persoon

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
 • Fysieke gezondheid
 • Geestelijke gezondheid
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke stand,...)
 • Zorggegevens

Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke stand,...)

De geregistreerde persoon zelf

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon,...)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke stand,...)

3.2 Uw recht op toegang, bezwaar en rectificatie

Indien u een ondergetekend en gedateerd schriftelijk verzoek naar Rusthuizen Plus verzendt, kunt u, na uw identiteit te hebben gerechtvaardigd (kopie identiteitskaart) gratis de correspondentie verkrijgen, die u betreft, zowel als, indien van toepassing, de rectificatie van foutieve of onvolledige of irrelevant persoonsgegevens.  Een kopie van uw gegevens zal aan u meegedeeld worden ten laatste binnen 45 dagen, na het ontvangen van uw aanvraag.

4. Inbreuk op uw privacy

Indien u op elk moment gelooft dat onze site niet voldoet aan uw privacy, gelieve ons per e-mail op het volgende adres te contacteren:  secretariaat@rusthuizenplus.be.  Wij zullen alles doen om het probleem te vinden en op te lossen.

 

Vind woonzorg voor ouderen