Gebruiksvoorwaarden

De website rusthuizenplus.be voldoet aan de wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

 

Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn gedeponeerd bij het Belgische Ministerie van Justitie, de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer), van 2 september 2013, onder het identificatienummer VT005045797-HM003018460. U kunt deze inzien op de website van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). 

De GBA is met ingang van 25/05/2018 de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/burger

Contact: Retraite Plus - 14 Quai de la Marne, 75019 PARIJS 

Uw gegevens zijn bedoeld voor Rusthuizen Plus/Retraite Plus. We kunnen ze doorgeven aan derden (zoals medische, sociale en zakelijke partners). Schrijf naar Rusthuizen Plus/Retraite Plus als u dit niet wilt: Rusthuizen Plus/Retraite Plus - 14 Quai de la Marne, 75019 PARIJS - secretariaat@rusthuizenplus.be

 

Het reproductierecht van de gegevens op de website van rusthuizenplus.be is uitsluitend bestemd voor het privégebruik van de internetgebruikers en het vertegenwoordigingsrecht is uitsluitend voor persoonlijke en privé-consultatie. Elk ander gebruik is streng verboden en vervolging is mogelijk op grond van de bepalingen van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, de nationale voorschriften en internationale verdragen.

Informatie over Rusthuizen Plus.

U bevindt zich op de website van "rusthuizenplus.be" onder redactie van Retraite Plus SARL met een kapitaal van €8000,-. Organisatie voor begeleiding van en advies aan ouderen. 

Hoofdkantoor Retraite Plus: 14 Quai de la Marne, 75019 Paris 

Tel.: +32 2 318 04 78 

Inschrijving in het handelsregister van Parijs onder nummer 480 982 982, intracommunautair btw-nummer FR44480982982

Onze werkzaamheden:

Rusthuizen Plus/Retraite Plus adviseert en begeleidt families bij de keuze voor een woonzorgvoorziening in België of in Frankrijk. Families kunnen gratis beroep doen op onze ervaren adviseurs. Rekening houdend met uw wensen, begeleiden zij u bij de keuze voor één van de zorgvuldig geselecteerde particuliere woonzorgvoorzieningen.

Vanaf het eerste contact luistert een adviseur goed naar uw vraag en gaat op zoek naar woonzorgvoorzieningen die het beste aansluiten op uw verwachtingen. 

Op basis van vertrouwen en na grondig onderzoek, stelt de adviseur de woonzorgvoorzieningen voor die de beste zorg bieden in uw situatie. Hierbij wordt gekeken naar: gezondheidstoestand, budget, geografische voorkeuren, gewenste startdatum en persoonlijke verwachtingen

Neem contact met ons op via telefoonnummer:02 318 13 95 of maak gebruik van ons online contactformulier 

Voor overige informatie (enkel op afspraak):

Retraite Plus - 14 Quai de la Marne, 75019 Parijs

Tel.: +32 02 318 13 95

E-mail: secretariat@rusthuizenplus.be

Algemene informatie:

Rusthuizen Plus streeft ernaar de informatie op deze site voor families en professionals in de medisch-sociale sector correct weer te geven en actueel te houden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij kunnen echter niet instaan voor de volledigheid of het uitblijven van wijzigingen door een derde partij (inbraak, virus). Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in deze informatie. 

Intellectueel eigendom:

Deze website is een beveiligd document.  Het is strikt verboden om de foto's en documenten van deze website te reproduceren op welke manier dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Rusthuizen Plus/Retraite Plus.

 

Copyright: 

Retraite Plus is eigenaar van en/of heeft het gebruiksrecht op de logo's, merken, onderscheidende tekens evenals van de gegevensbestanden en software die worden gebruikt voor de site rusthuizenplus.be

Elke weergave, gehele of gedeeltelijke reproductie van logo's, merken, onderscheidende tekens en de gegevensbestanden die op rusthuizenplus.be worden gebruikt op welke wijze dan ook is, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Retraite Plus, verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht en wordt volgens de artikelen L335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectueel Eigendom bestraft. 

Het gebruik van de website van Rusthuizen Plus/Retraite Plus wordt beheerst door de Franse wetgeving. Onze website wordt gehost door OVH, 140 Quai Sartel, 59100 Roubaix; Telefoon: +33 3 20 20 09 58.

Redactie: 

De informatie en het nieuws op onze website en de subdomeinen zijn geschreven door onze redactieleden.

Consumentenombudsdienst:

In geval van een geschil met Retraite Plus en in overeenstemming met artikel L.616-1 van de Franse consumentencode kunt u de Franse consumentenombudsdienst inschakelen. Neem hiervoor contact op via de website www.cm2c.net 

Vind woonzorg voor ouderen