Wat is een beroerte en hoe gaat u ermee om?


Welkom > Gezondheid senioren

Volgens professor Vanoverschelde, voorzitter van het College voor Cardiologie aan de Katholieke Universiteit in Leuven, worden in België elk jaar 19.000 mensen getroffen door een beroerte: 5.000 van hen overlijden binnen een maand en 6.000 mensen houden er een handicap aan over.  Toch kunt u proberen een beroerte te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld uw bloeddruk goed in de gaten houden. Wanneer uw bloeddruk verhoogd is en dit lang blijft aanhouden, moet u onmiddellijk behandeld worden. Bij een hoge bloeddruk is het risico op een beroerte namelijk groter. Als u de symptomen van een beroerte herkent en zorgt dat er binnen drie uur behandeling plaatsvindt, dan kunt u heel wat levens redden  

Hoe ontstaat een beroerte en hoe voorkomt u het?

 We onderscheiden twee soorten beroertes. Soms is een beroerte het gevolg van (tijdelijke) verstopping van een hersenslagader. Het bloed kan dan niet meer circuleren. Dit noemen we een herseninfarct. Dit type beroerte komt het meest voor en vertegenwoordigt 80% van de gevallen. 

 Er kan ook sprake zijn van een scheur in een hersenbloedvat. Dit noemen we een hersenbloeding. Meestal gaat het om een bloedstolsel dat een verstopping veroorzaakt in een slagader en dat leidt dan vervolgens tot een beroerte. Dit wordt een "hersenembolie" genoemd. Soms raakt de slagader vanzelf verstopt.

Zodra het bloed een deel van de hersenen niet meer kan bereiken, ontvangt het deel van het lichaam dat door deze hersenen wordt aangestuurd, geen opdrachten meer. Het betreffende lichaamsdeel werkt niet meer en raakt verlamd.

De belangrijkste oorzaak van een beroerte is een hoge bloeddruk. Blijf daarom zorgvuldig en regelmatig uw bloeddruk controleren. Sommige antistollingsmedicijnen kunnen ook een beroerte veroorzaken. In een zeldzaam geval kan een misvorming van het bloedvat de oorzaak zijn.

Beroerte: symptomen en diagnose

Het is van groot belang de symptomen van een beroerte te herkennen om zo snel mogelijk in te kunnen grijpen en de omvang van de schade zoveel mogelijk te beperken. In sommige gevallen kan op tijd reageren zelfs levens redden.

“Als de patiënt binnen drie uur na de beroerte wordt behandeld, heeft deze de meeste kans om te herstellen”, vertelt Dr Geert Vanhooren, voorzitter van de Belgian Stroke Council, een Belgische vereniging voor hulp aan mensen die een beroerte hebben gehad.

Het is ook het stokpaardje van deze vereniging waarvan de campagneboodschap ter gelegenheid van de Europese Dag van de Beroerte op 13 mei luidde: "De symptomen van een beroerte herkennen, is een leven redden!”

De 6 symptomen die u kunnen waarschuwen zijn:

  • Plotseling verlies van gevoel of plotselinge verlamming van een arm, been of gezicht.

  • Taalstoornissen met moeite om te praten en mensen te begrijpen.

  • Plotselinge problemen met het gezichtsvermogen.

  • Problemen bij het coördineren van gebaren met de hand of het been;

  • Duizeligheid of het verliezen van evenwicht.

  • Ongewone en hevige "stekende" hoofdpijn. 

Zodra één van deze symptomen optreedt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de hulpdiensten: 100 of 112, of een spoedarts. Het is van levensbelang om snel in te grijpen, want elke minuut telt.

De impact van een beroerte op het dagelijkse leven

Volgens recente studies in België, overlijdt 1 op de 5 personen die een beroerte hebben gehad binnen een maand. Driekwart van de mensen die een beroerte overleven, ondervindt blijvende gevolgen, terwijl een derde in het dagelijks leven afhankelijk wordt van hulp.

Mensen die door een beroerte worden getroffen, kunnen vaak hun werk niet meer hervatten vanwege de ernstige gevolgen die optreden. Soms leidt een beroerte zelfs tot blijvende invaliditeit. Patiënten zien hun leven van de ene op de andere dag veranderen. Vaak leidt dit tot depressiviteit.

De effecten van de beroerte kunnen worden verlicht met medicijnen, zorgvuldige medische controle, logopedie voor taalstoornissen en psychomotorische behandelingen om, in het beste geval, geleidelijk aan een zekere zelfstandigheid terug te krijgen. En in andere, meer kritische gevallen, om te voorkomen dat de toestand verslechtert wanneer de patiënt zich lange tijd niet meer kan bewegen.

Ook moet de patiënt strikt in de gaten worden gehouden om het risico op herhaling te voorkomen. Medische controle is helemaal nodig wanneer de beroerte optreedt als gevolg van hoge bloeddruk of atherosclerose, namelijk de verdikking van de binnenwand van de slagaders.

Het is beter dat de patiënt thuis wordt geholpen met de primaire handelingen, zoals opstaan, zich verplaatsen, zich wassen en aankleden. Het is verstandig om hiervoor thuiszorg in te schakelen.

Het belang van huisvesting in een woonzorgcentrum na een beroerte

Het leven van een persoon die een beroerte heeft gehad, staat vaak van de ene op de andere dag op zijn kop. Afhankelijk van de omvang van de schade en de gevolgen van de beroerte, zal het voor de persoon moeilijk zijn het dagelijkse leven weer op te pakken. Helemaal als hij of zij alleen woont. De persoon heeft hulp nodig om zich te kunnen verplaatsen, of om te kunnen communiceren met de buitenwereld als het spraakvermogen is aangetast. Zorg en revalidatie zijn nodig om zich tot op zekere hoogte motorisch te kunnen redden, met name in het geval van een halfzijdige verlamming (hemiplegie).

Om al deze redenen is het belangrijk om contact op te nemen met onze adviseurs gerontologie wanneer uw familielid getroffen is door een beroerte. Zij kunnen u doorverwijzen naar een woonzorgcentrum waar uw familielid de nodige zorg kan krijgen. In deze gespecialiseerde instellingen krijgt hij de best mogelijke begeleiding om zijn leven ondanks zijn beperking te vergemakkelijken.

  • Een medisch team zorgt ervoor dat de persoon zo zelfstandig mogelijk kan leven en waakt over zijn gezondheid door middel van een geschikte behandeling en revalidatie.

  • De huisvesting is volledig veilig om vallen en verwondingen te voorkomen.

  • De persoon blijft actief vanwege het sociale leven in het woonzorgcentrum. Hij kan deelnemen aan de verschillende activiteiten en mensen van dezelfde leeftijd ontmoeten.

Is uw familielid getroffen door een beroerte? Neem contact op met onze adviseurs gerontologie om te weten waar uw familielid goed kan worden opgevangen, ook voor kortverblijf.  Bel ons via telefoonnummer 02. 318.13.95

Vind woonzorg voor ouderen