Formaliteiten, tarieven en onthaal woonzorgcentra


Welkom > Woonzorgcentra

Voordat u een definitieve keuze maakt voor een bepaald woonzorgcentrum, is het belangrijk dat u eerst verschillende woonzorginstellingen heeft bezocht.  

Het onthaal in het woonzorgcentrum

U moet ervoor zorgen dat u kennismaakt met de directeur van de locatie, dat u spreekt met het zorgpersoneel en dat u vragen stelt aan de bewoners. En aarzel vooral niet om op verschillende momenten van de dag terug te komen om er zeker van te zijn dat de locatie continu kwaliteit levert. Loop bijvoorbeeld binnen tijdens etenstijd, tijdens een activiteit en aan het einde van de dag.

Let op de hygiëne, de veiligheid, het aantal medewerkers, hun betrokkenheid en hoe ze omgaan met de meest hulpbehoevende personen. Ten slotte moeten de prijzen duidelijk aangegeven zijn en moeten de supplementen worden vermeld om onaangename verrassingen te voorkomen. Het “ideale” woonzorgcentrum of de “perfecte” assistentiewoning is de locatie die beantwoordt aan alle criteria. En natuurlijk moet u er zeker van zijn dat uw familielid zich er prettig voelt.

Het intakegesprek:

Zodra u voor een bepaalde woonzorginstelling heeft gekozen, is er een intakegesprek met de familie nodig. Tijdens dit gesprek worden de administratieve zaken geregeld en zult u de coördinerend en raadgevend arts ontmoeten. Deze arts is verantwoordelijk voor het medisch dossier en weet precies welke zorg hij aan de toekomstige bewoner moet bieden.

U zult een verblijfsovereenkomst ondertekenen, een soort verblijfscontract tussen de directeur van het woonzorgcentrum en uzelf. Deze moet alle details bevatten met betrekking tot de zorg voor de patiënt; de maaltijden, de woongelegenheid, de details van de dienstverlening, de prijzen, de financiële voorwaarden voor de maandelijkse betaling en de aanbetaling, de vereiste garantie, de voorwaarden voor beëindiging van het contract, de lijst met persoonlijke bezittingen die door de bewoner zijn meegenomen. Alles moet duidelijk worden vermeld.

Uit de enquête van het Waals observatorium voor de gezondheid blijkt het volgende:

96% van de ondervraagden bevestigt dat zij bij het onthaal in het woonzorgcentrum goed worden opgevangen en wegwijs gemaakt. Slechts een kwart van de bewoners herinnert zich echter dat ze bij aankomst een introductieboekje hebben ontvangen. Een intakegesprek met familie, personeel, arts en toekomstige bewoner vond plaats bij één op de vijf opnames. En slechts 5% zegt baat te hebben gehad bij zowel een introductieboekje als een intakegesprek. U moet weten dat deze twee onderdelen in principe verplicht zijn bij de opname van een nieuwe bewoner. Let op dat u niets over het hoofd ziet. Daarom nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voordat u zich inschrijft voor woongelegenheid in een woonzorgcentrum of een assistentiewoning. Onze adviseurs gerontologie zijn er om u te helpen bij uw keuze. Neem gerust contact met hen op via telefoonnummer 02 318 13 95 

De tarieven van woonzorgcentra

Er wordt vaak gedacht dat woonzorgcentra een zware financiële last voor families zijn, ook al bestaan er financiële regelingen voor de meest afhankelijke en/of kansarme mensen. Toch bieden de Belgische woonzorgcentra een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Hoeveel kost het wonen in een woonzorgcentrum of een assistentiewoning?

Woonzorgcentra in België: een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Er wordt vaak gedacht dat woonzorgcentra een zware financiële last voor families zijn, ook al bestaan er financiële regelingen voor de meest afhankelijke en/of kansarme mensen. Toch bieden de Belgische woonzorgcentra een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Zozeer zelfs dat veel buitenlandse ouderen, vooral Fransen, de afgelopen jaren de grens zijn overgestoken om in Brussel, Vlaanderen of Wallonië woonzorg te vinden waarbij goede dienstverlening en zorg bovenaan de agenda staan. Deze buitenlandse bewoners slaagden er niet altijd in om woonzorg in hun omgeving te vinden of alleen tegen onbetaalbare prijzen. Een argument dat families die krap bij kas zitten toch enigszins zou moeten geruststellen. Soms is de situatie elders nog slechter …

Woonzorgcentra: een transparant, gedetailleerd en gefundeerd tarief

Om de rechten van bewoners te waarborgen heeft het ministerie van Economische Zaken regionale en federale regelingen getroffen om de tarieven van woonzorginstellingen te reguleren. Om deze reden moeten de prijzen per kamertype worden aangegeven.

  • In de verblijfsovereenkomst moet duidelijk worden aangegeven welke kosten en diensten zijn inbegrepen in de prijs per dag en welke niet.

  • Indien een supplement niet expliciet in de verblijfsovereenkomst staat vermeld, kan deze niet in rekening worden gebracht.

  • Het ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de prijzen die woonzorginstellingen hanteren. Elke verhoging moet dus verantwoord worden om goedkeuring te krijgen.

  • De woonzorginstelling mag geen toeslagen in rekening brengen voor klein verpleegmateriaal, voor het onderhoud van de bedden en voor mindervalide of invalide bewoners.

Een tweepersoonskamer of eenpersoonskamer? Het is vooral een kwestie van voorzieningen en prijs.

Als echtpaar wilt u natuurlijk een tweepersoonskamer. U heeft dan alle comfort en voldoende ruimte om uw meubels en een tv neer te zetten. Bovendien beschikt u over uw eigen badkamer. Let erop dat de kamer licht en goed geventileerd is.

Als u de eenzaamheid niet verdraagt, is een tweepersoonskamer een goede oplossing. Deze kamer is minder duur en u heeft er de mogelijkheid een praatje te maken met uw kamergenoot. Op voorwaarde natuurlijk dat u gezamenlijke interesses deelt. De aanwezigheid van een persoon in de kamer wordt vaak op prijs gesteld voor het geval dat er zich problemen voordoen of om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Als u gesteld bent op uw privacy en regelmatig bezoek krijgt van uw kleinkinderen, die best druk kunnen zijn, dan kunt u beter voor de eenpersoonskamer te kiezen. Houd er rekening mee dat de kosten van deze kamer over het algemeen hoger zijn en dat er, afhankelijk van het woonzorgcentrum, meer twee- dan eenpersoonskamers beschikbaar zijn.

Beschermde afdeling (Cantou) in het woonzorgcentrum

Als u wordt ondergebracht op een beschermde afdeling voor Alzheimerpatiënten, dan heeft u de beschikking over een verpleegbed, een loopruimte, een volledig veilige omgeving om ongelukkig vallen te voorkomen, een beloopbare en berijdbare helling, een handgreep en een antislipvloer. Alles op deze afdeling is speciaal ontworpen voor alzheimerpatiënten. Dit heeft uiteraard invloed op de prijs. De dagprijs is doorgaans hoger dan elders.

Incontinentiemateriaal is bij ongeveer 50% van de instellingen inbegrepen. Controleer goed of dit het geval is. Als dit materiaal als supplement wordt aangerekend, kan dit u maandelijks 100 euro extra kosten. In het algemeen moeten alle supplementen in woonzorgcentra en assistentiewoningen duidelijk worden vermeld.

Een tarief "à la carte" is vrij gebruikelijk in voorzieningen voor begeleid wonen. Bewoners kunnen er dan, afhankelijk van hun budget, bijvoorbeeld voor kiezen om een of twee maaltijden per dag nuttigen in het gemeenschappelijke restaurant. Daarnaast hebben ze toegang tot de wasserette en tot de bibliotheek en kunnen ze deelnemen aan activiteiten en uitstapjes wanneer hen dat uitkomt. Ze betalen alleen voor de gebruikte diensten en genieten verder van alle comfort in hun persoonlijke appartement. Dit is een voordeligere manier om de eenzaamheid te doorbreken en te profiteren van een veilige omgeving.

Woonzorgcentra: wat is inbegrepen in het tarief?

Om welke woonvoorziening het ook gaat, de bewoner zal kost en inwoning moeten betalen. Hierin zijn alle kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas, verwarming en water inbegrepen. In de dagprijs zijn ook drie gevarieerde en evenwichtige maaltijden inbegrepen. Bij de maaltijden wordt rekening gehouden met specifieke diëten, bijvoorbeeld die voor diabetespatiënten. Het bedlinnen wordt voorzien door het woonzorgcentrum en gewassen door de wasserij. Ook de schoonmaak van de kamer is bij de prijs inbegrepen. 

Zoals bij elke overeenkomst kan het zijn dat de ondertekenaar wordt gevraagd een geldbedrag betalen om te garanderen dat hij zijn verplichtingen tijdens de duur van het contract nakomt. Zo kan een woonzorginstelling voor een kamer of een assistentiewoning een huurwaarborg eisen. Deze borg moet worden gestort op een geblokkeerde bankrekening op naam van de bewoner. Het bedrag van de borg kan niet hoger zijn dan de maandelijkse huisvestingsprijs. Op de dag van zijn vertrek krijgt de bewoner of zijn begunstigde de waarborgsom terug, na aftrek van eventuele kosten en vergoedingen die verschuldigd zijn.

Alle bijkomende kosten (wasservice voor persoonlijk wasgoed, kapperbezoek enz.) vallen onder een aparte overeenkomst, maar moeten bij opname doorgesproken worden.U bent natuurlijk volledig vrij om bepaalde diensten wel of niet af te nemen. Diensten waar u niet om vraagt, worden niet in rekening gebracht. In de overeenkomst is ook opgenomen dat u minder betaalt als u voor een bepaalde periode niet in de woonzorginstelling woont.

Woonzorgcentra: Is de zorgverlening inbegrepen?

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering) financiert de woonzorgcentra voor het gedeelte zorg en afhankelijkheid. Het RIZIV betaalt de instellingen een vast bedrag dat is gekoppeld aan het aantal inwoners en hun mate van afhankelijkheid. Als tegenprestatie voor deze financiering vraagt ​​het RIZIV de woonzorgcentra om zich te houden aan de zorgregels die in het zorgplan beschreven staan. Hierin moet zijn vastgelegd hoeveel zorgmedewerkers er minimaal zorg verlenen. Met andere woorden, het aantal zorgmedewerkers per bewoner: verpleegkundige, zorgkundige, assistent zorgkundige, personeel voor reactivering, ergotherapeut, logopedist, kinesitherapeut enz. Het is namelijk het RIZIV die met deze forfaitaire financiering de begeleiding van gekwalificeerd personeel garandeert.

Voor de gesloten afdeling zijn alle zorgkosten gedekt.

Bewoners van het woonzorgcentrum moeten echter zelf de bezoeken aan de arts, de kinesitherapeut, de pedicure en medicijnen betalen.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 02 318 13 95. Wij kunnen u helpen bij het maken van de beste keuze voor een woonzorginstelling en begeleiden u bij de stappen die u moet ondernemen.

Uw rechten en plichten in het woonzorgcentrum

Allereerst heeft u als bewoner het recht op transparantie: opdat u beter wordt geïnformeerd en dus beter kan integreren. Twee belangrijke documenten regelen de rechten en plichten van de bewoners...

Wat zijn de rechten en plichten van de bewoners van het woonzorgcentrum?

Twee belangrijke documenten regelen de rechten en plichten van de bewoners:

·         De verblijfsovereenkomst: Hierin worden de financiële voorwaarden toegelicht. Ook moet in deze overeenkomst zo duidelijk mogelijk worden beschreven welke prijzen in rekening worden gebracht voor huisvesting, maaltijden en zorg. Daarnaast moet duidelijk worden vermeld voor welke diensten een toeslag geldt. Wat is het type kamer dat de bewoner bewoont, een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer. En hoe kan de overeenkomst worden opgezegd in geval van vertrek?

·       Het huishoudelijk reglement: Dit document beschrijft de rechten en plichten van elke bewoner van het woonzorgcentrum. Het heeft betrekking op:

o  De keuzevrijheid van elke persoon op het gebied van cultuur, ideologie, filosofie of religie.

o  Het recht om zelf te bepalen wie er op bezoek kan komen.

o  De bezoektijden.

o  De eettijden.

Daarnaast bevat het reglement de voorwaarden voor deelname aan het dagelijks leven in het woonzorgcentrum, dat door "de bewonersraad" wordt bewaakt.

De bewonersraad biedt de bewoners een podium om hun mening te geven over de dienstverlening en de activiteiten. Bewoners worden op deze manier nog meer betrokken bij het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum en kunnen zo bijdragen aan verbeteringen. In elke woonzorginstelling komt deze raad ten minste één keer per maand bijeen, samen met familieleden en de directeur van de locatie.

Een mededelingenbord informeert iedereen over ondernomen acties en onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten van de bewonersraad zijn besproken.

Met het oog op transparantie wordt bij de ingang van het woonzorgcentrum de volgende informatie getoond:

·       De naam van de beheerder van het woonzorgcentrum.

·       De naam van de directeur, wanneer hij aanwezigheid is en met wie contact kan worden opgenomen in geval van afwezigheid.

·       Het adres en de contactgegevens van het bevoegde regionale bestuur en van de burgemeester.

·       De menukaart van de week en de week die er op volgt.

·     De bezoekuren.

·       Het activiteitenprogramma voor de bewoners.

Deze informatie vergemakkelijkt het dagelijks leven voor de bewoner en zijn familie en maakt een succesvolle integratie mogelijk.

Controleer of het woonzorgcentrum aansluit bij uw wensen

Met het vinden van een plek in een woonzorginstelling bent u er nog niet. De gouden regel voordat u zich verbindt, is allereerst om de locatie te bezoeken om goed een beeld te vormen van de woonzorginstelling. Zoek ook uit wat er inbegrepen is in de dagprijs: huisvesting, maaltijden, bepaalde zorg, activiteiten enz... Maar vergeet ook niet op een rijtje te zetten wat er niet is inbegrepen: toeslagen komen vaak voor en kunnen u verrassen – denk aan luiers voor incontinentie. Met deze supplementen valt uw rekening aan het eind van de maand al snel hoger uit.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 02 318 13 95. Samen met u kijken we naar uw behoeften, zodat u uiteindelijk terechtkomt in prettige woonomgeving zonder verrassingen…

 

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen