Wat kunt u doen bij het verlies van autonomie?


Accueil > Gezondheid senioren > Verlies van autonomie

Om met het verlies van autonomie van een thuiswonende oudere om te gaan, zijn dagelijkse aanpassingen en hulp nodig, zodat de persoon in alle veiligheid zelfstandig kan blijven wonen. Soms is het voor het welzijn van de oudere en de mantelzorger beter om een verhuizing naar een woonzorgcentrum te overwegen.  

De invloed van het verlies van autonomie op het dagelijks leven

Oudere mensen die afhankelijk worden van zorg en aandacht, hebben dagelijks hulp nodig van iemand die bijna permanent aanwezig is. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de motorische en mentale vaardigheden van de persoon.

De veiligheid van ouderen moet goed in de gaten worden gehouden, want een val kan hun gezondheid verslechteren. Daarnaast moet er gelet worden op de voeding, want met het ouder worden, nemen problemen met ondervoeding en slikken toe.

Ondertussen zien we dat het aantal potentiële mantelzorgers geleidelijk aan afneemt. Dit komt enerzijds door de daling van het geboortecijfer en dus van het aantal kinderen per gezin dat een afhankelijke ouder kan helpen, maar ook doordat families steeds meer verspreid wonen.

De mate van hulpbehoevendheid hangt ook af van de omgeving van de oudere persoon.

Ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen worden hulpbehoevend.  Zo raken ze aan huis gekluisterd als ze op een verdieping wonen, in een gebouw zonder lift. Zodra oudere mensen een woning hebben die is aangepast aan hun beperking(en), dan is het veel makkelijker om langer op zichzelf te blijven wonen.

Wanneer een oudere hulpbehoevend wordt of afhankelijk is van anderen en graag thuis wil blijven wonen, is het belangrijk om de woning aan te passen en veilig te maken met passende voorzieningen zoals steunbeugels en een inloopdouche. Om de mantelzorger te ontlasten is het verstandig om hulp in te schakelen van thuiszorg voor hulp in de huishouding, het koken en de boodschappen. Bepaalde organisaties bieden ook ziekenverzorging en verpleeghulp aan huis om te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.Als de persoon ook 's nachts hulp nodig heeft, kan een zorgassistent worden ingeschakeld om ’s nachts toezicht te houden en de persoon ook ‘s nachts te helpen als dit nodig is. Als de oudere zichzelf nog prima kan redden, maar eenzaam is, dan kan gezelschap worden ingehuurd om langs te komen en wat tijd met hem of haar door te brengen.

Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ouderen vaak kwetsbaar zijn. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig bij de dagelijkse handelingen: opstaan, zich verplaatsen, aankleden, wassen, eten. Al deze essentiële handelingen worden immers steeds moeilijker.

Een oudere die zich buitengesloten voelt door zijn of haar handicap en die afhankelijk is van een ander, kan ook prikkelbaar of depressief worden en zich geleidelijk aan gaan terugtrekken. Deze situatie kan fysieke en psychische klachten verergeren. Familieleden doen hun best om een hulpbehoevend familielid te ontlasten, de taken te verdelen en regelmatig langs te komen, vaak ten koste van hun eigen gezinsleven. Toch hebben deze mantelzorgers vaak het gevoel dat ze tekortschieten omdat hun oudere, kwetsbare familielid meer zorg en aandacht nodig heeft vanwege de afnemende gezondheid.

Het kan moeilijk worden om uw familielid in goede omstandigheden thuis te laten blijven wonen zonder dat dit spanningen oplevert. Als de situatie minder houdbaar wordt, kan het goed zijn om opname in een woonzorgcentrum te overwegen. Dit is in het belang van beide partijen. Vooral als de gezondheidstoestand van uw oudere familielid meer zorg en toezicht vergt en de veiligheid van de persoon overdag of 's nachts thuis niet meer kan worden gegarandeerd.

Meer dan ooit staat de zorg voor ouderen bij de overheid hoog op de agenda. Dit geldt voor deze ouderen, hun familie, de thuiszorg en natuurlijk de woonzorgcentra die hen in de best mogelijke omstandigheden kunnen opvangen.

 

De grenzen van zelfstandig wonen: verhuizen naar een woonzorgcentrum

Soms is het niet meer mogelijk is om thuis te blijven wonen. De oudere kan zodanig afhankelijk zijn geworden van zorg en toezicht, dat het niet meer verantwoord is om zelfstandig thuis te blijven wonen. In dit geval is een verhuizing naar een woonzorgcentrum de beste oplossing voor ieders welzijn.

Afhankelijk van de handicap biedt een woonzorgcentrum de oudere:

- 24-uurs medisch toezicht: Levering van zorg op maat die nodig is om de gezondheidstoestand te handhaven of zelfs te verbeteren. In een woonzorgcentrum kunnen de bewoners dagelijks terecht voor medische behandelingen zoals kinesitherapie, orthopedie en gedragstherapie.

- personeel dat is gespecialiseerd in ouderdomsziekten en in de behandeling van de meest gedesoriënteerde patiënten, zoals Alzheimer- en Parkinsonpatiënten.

- een volkomen veilige omgeving waar ook oudere mensen met de meest ernstige beperkingen terechtkunnen.  

- een sociaal leven. De bewoner kan deelnemen aan aangepaste activiteiten en bevindt zich in gezelschap van andere bewoners die vaak dezelfde interesses en zorgen delen.

Neem contact op met onze adviseurs gerontologie om u te helpen een woonzorgcentrum te vinden waar uw zorgbehoevende familielid snel en in de best mogelijke omstandigheden kan worden opgevangen. Tel.: 03.386.10.97

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen