Hoe te leven met een persoon die lijdt aan dementie ?


Accueil > Gezondheid senioren > Ouderdomsdementie

Samenleven met iemand met dementie is niet gemakkelijk, maar zeker wel mogelijk. Probeer zo veel mogelijk hulp in te schakelen, zowel fysiek als psychisch, zodat u zo goed mogelijk voor uw dierbare kunt blijven zorgen.

Een patiënt met dementie doorloopt gewoonlijk drie verschillende stadia: afasie, apraxie en agnosie. Tijdens deze stadia kunnen de ernst en de ontwikkeling van de ziekte van persoon tot persoon verschillen.

Leven met iemand die dementie heeft, is niet alleen lichamelijk maar ook psychisch vaak moeilijk voor de mensen om deze persoon heen.

Het feit dat zij niet meer door de patiënt worden herkend, is lastig voor zowel de partner als de kinderen. Bovendien kunnen stemmingswisselingen en gedragsproblemen emotioneel slopend zijn voor diegenen die voor een dementerende oudere zorgen, ook al hebben deze mantelzorgers het beste met hem of haar voor. 

Om nog maar te zwijgen van de werklast. De mantelzorger moet de ernstig zieke patiënt namelijk helpen bij alle dagelijkse handelingen. Aangezien de patiënt geleidelijk aan volledig afhankelijk is geworden, moet hij of zij voortdurend in het oog worden gehouden. Dit vraagt om permanente aanwezigheid en stalen zenuwen van de mantelzorger…

Dementie vraagt om een specifieke aanpak door de mantelzorger. Een aanpak die bestaat uit geduld, begrip en terughoudendheid. De patiënt kan nu eenmaal niets doen aan zijn of haar situatie. De patiënt hiermee confronteren of zelfs afwijzen, zou de situatie alleen maar erger maken. De mantelzorger kan de patiënt beter geruststellen in plaats van de persoon als kind te behandelen. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de patiënt vroeger een heel ander persoon was. 

Mensen met dementie hebben houvast en structuur nodig. Omdat zij niet meer kunnen rekenen op hun geheugen, moeten zij zich kunnen vasthouden aan concrete herkenningspunten. Een vast tijdsschema voor de verzorging, het opruimen van bezittingen op steeds dezelfde plaats en het wandelen op vaste tijden en vertrouwde plaatsen. Dit zal de patiënt helpen om een zeker overzicht te houden.

Thuiszorg om dementerende ouderen toch thuis te laten wonen

Schakel thuiszorg in zolang de persoon met dementie nog thuis kan blijven wonen. Medewerkers van de thuiszorg kunnen helpen met het huishouden en de dagelijkse persoonlijke verzorging van de patiënt. Daarnaast kunnen zij wat uren toezicht houden, zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

De verpleegkundige van de thuiszorg zorgt voor de dagelijkse verzorging, de injecties en controle van de medicatie.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van nachtzorg. Deze dienst is handig als de mantelzorger verhinderd is, maar er wel zeker van wil zijn dat de dementerende oudere ook 's nachts in goede handen is. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Daarnaast bestaan er centra voor dagopvang waar mensen met dementie verschillende keren per week terecht kunnen en waar een gespecialiseerd zorgteam voor ze klaar staat. 

Ook centra voor kortverblijf kunnen uw dierbare enkele dagen of weken opvangen, mocht dat nodig zijn.

Ondanks al deze mogelijkheden, kan het best zijn dat het u niet lukt om uw familielid met dementie de verzorging te geven die u zou willen.  Als de toestand van de dementerende patiënt verder verslechtert, kan opname in een van de vele woonzorgcentra in België een oplossing zijn. Deze woonzorgcentra zijn er speciaal op ingericht om mensen met dementie in de best mogelijke omstandigheden te verzorgen.

Wanneer kan een dementerende persoon niet meer thuis blijven wonen?

Hoewel alles in het werk kan worden gesteld om ervoor te zorgen dat een persoon met dementie thuis kan blijven wonen, kan dit steeds gecompliceerder worden naarmate de ziekte vordert. Permanente hulp is dan erg belangrijk voor het welzijn en de veiligheid van deze persoon. Voor een mantelzorger is het bijna onmogelijk om dit te bieden.

Bij vergevorderde dementie wordt de patiënt niet alleen volledig afhankelijk van anderen, maar ook erg moeilijk in de omgang.  Omdat de geestelijke vermogens van dementerende patiënten steeds meer afnemen, krijgen mantelzorgers uiteindelijk dagelijks te maken met stemmingswisselingen en agressief gedrag van de patiënt. 

In een woonzorgcentrum kunnen mensen met dementie op een optimale en veilige manier verzorging krijgen. Dankzij speciale voorzieningen kan de persoon zich vrij bewegen binnen een structuur die is aangepast aan het ziektebeeld van de patiënt. 

  1. Een gespecialiseerd woonzorgcentrum is erop gericht maximale autonomie van de patiënt te waarborgen en tegelijkertijd zijn of haar veiligheid te garanderen, met name voor wat betreft het risico van weglopen.
  2. Het team in het woonzorgcentrum is gespecialiseerd in de behandeling van de gedesoriënteerde patiënt. Het zorgt ervoor dat de vaardigheden van de patiënt behouden blijven en biedt persoonlijke en individuele zorg. 
  3. Woonzorgcentra die gespecialiseerd zijn in de verzorging van demente bejaarden beschikken over de nodige infrastructuur en voorzieningen om de patiënt maximale veiligheid te garanderen. Patiënten lopen geen risico om zichzelf te verwonden of om hun gezondheid te verwaarlozen.
  4. Er is aandacht voor voldoende lichaamsbeweging en er is ruimte voor dementerende patiënten om zich te verplaatsen. Dit is belangrijk om doorligwonden en aderontstekingen (flebitis) te voorkomen en om de patiënt 's nachts beter te laten slapen.
  5. Een psychotherapeut biedt gedragstherapie voor mensen met dementie.
  6. Alle zorg om de persoon te helpen met eten, bewegen, wassen, aankleden, wordt uiteraard verleend door bekwaam personeel dat ervoor is opgeleid om met dementerende ouderen om te gaan. 

 

Om snel een vestiging te vinden waar uw familielid met dementie zo goed mogelijk kan worden opgenomen, kunt u contact opnemen met onze adviseurs gerontologie via telefoonnummer 03.386.10.97

U kunt ook contact opnemen met de Belgische patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met dementie en hun families: https://www.alzheimerliga.be/nl

 

 

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare gespecialiseerd in de ziekte van ouderdomsdementie?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen