Kunnen emoties de herinneringen van Alzheimerpatiënten oproepen?


Home > Nieuws

Catégorie Nieuws
Kunnen emoties de herinneringen van Alzheimerpatiënten oproepen?
Kunnen emoties de herinneringen van Alzheimerpatiënten oproepen?

Velen onder ons hebben de video gezien van een voormalige ballerina met de ziekte van Alzheimer die zich de exacte gebaren van haar vroegere optreden wist te herinneren. Rusthuizen Plus heeft contact opgenomen met een neuroloog om het over dit verschijnsel te hebben: dat een zintuiglijk geheugen in staat is om bepaalde herinneringen van Alzheimerpatiënten te bewaren.

 

Onlangs heeft een video op sociale media ons allemaal ontroerd. De video van Marta C. González, een voormalige professionele danseres die tegenwoordig aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Terwijl ze meer dan 50 jaar later naar Tsjaikovski's 'Zwanenmeer' luistert, herinnert deze voormalige ballerina zich precies de bewegingen van haar voorstelling. Deze uiterst ontroerende scène laat ook de kenmerken van de ziekte van Alzheimer zien. "In het geval van deze danseres gaat het om het procedurele geheugen, dat onderdeel uitmaakt van het langetermijngeheugen", legt neuroloog dr. Sandra Benizri uit. Ze legt uit dat er verschillende soorten geheugen zijn en dat het procedurele geheugen op een andere manier werkt dan andere vormen van het geheugen.

 “Gevoelens zijn ook belangrijk om herinneringen vast te houden of terug te halen.”

Een persoon met de ziekte van Alzheimer heeft er moeite mee om nieuwe informatie op te slaan, maar ook moeite met het terugvinden van eerder opgeslagen informatie. Maar weggestopte herinneringen zijn niet altijd voorgoed verloren. Het lijkt vaak dat een geliefde met de ziekte van Alzheimer geleidelijk aan steeds meer herinneringen aan het verleden kwijtraakt, eerst het recente verleden en daarna het verre verleden. Toch is de persoon niet alles kwijt. Veel belangrijke herinneringen blijven ergens in het geheugen gegrift en komen naar boven zodra ze weer geprikkeld worden. “Verschillende zintuigen kunnen herinneringen terug te halen, vooral het reukvermogen en het gehoor. De muziek moet deze ballerina aan haar verleden hebben herinnerd ”, merkt de neuroloog op.

Ze voegt eraan toe dat gevoelens ook belangrijk zijn om herinneringen vast te houden of terug te halen. Het belang van een gebeurtenis zit niet zozeer in de gebeurtenis zelf als wel in de intensiteit van het gevoel dat ermee gepaard ging. Het kan een gelukzalig gevoel of een heftige emotie zijn, maar het kan ook angst zijn of om andere diepe indrukken gaan; zowel positieve als negatieve. “Mensen kunnen zich bijvoorbeeld details herinneren die verband houden met een schokkende gebeurtenis. Mensen hebben de neiging om belangrijke gebeurtenissen te onthouden omdat deze gepaard gingen met veel emotie. Vroegere gebeurtenissen zijn ook dieper in het geheugen gegrift dan recente gebeurtenissen.” 

“We begrijpen waarom woonzorgcentra zo veel aandacht hebben voor zintuiglijke activiteiten en snoezelruimtes voor Alzheimerpatiënten inrichten.”

Dankzij de toelichting van dr. Benizri begrijpen we waarom woonzorgcentra zoveel aandacht hebben voor zintuiglijke activiteiten en snoezelruimtes voor Alzheimerpatiënten inrichten. Naast het bieden van rust en ontspanning aan mensen die vaak rusteloos zijn, prikkelen deze het geheugen. Weggestopte herinneringen kunnen op deze manier weer naar boven komen ...

 “Om ziekte te voorkomen is het sociale aspect fundamenteel”

Tot op de dag van vandaag is de wetenschap er nog niet in geslaagd een manier te vinden om de ziekte van Alzheimer te genezen. De ziekte kan worden vertraagd, maar we weten niet hoe we de achteruitgang van de patiënt kunnen stoppen zodra de ziekte heeft toegeslagen. Medicijnen worden voornamelijk gebruikt om symptomen te verlichten en te vertragen. Naast het geheugenverlies dat kenmerkend is voor de ziekte van Alzheimer, vertonen de patiënten verschillende psychiatrische symptomen zoals depressie, rusteloosheid en dwalen. Deze laatste symptomen hebben te maken met verwardheid en verstoring van het slaap-waakritme (circadiaan ritme).

Tot de meest voorkomende vormen van dementie behoren de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in de hersenen. “Momenteel richten we ons vooral op het voorkomen en verminderen van risicofactoren. Lichamelijke beweging en sport worden sterk aanbevolen. De zuurstofvoorziening van de hersenen is namelijk heel belangrijk. Daarnaast is de ziekte van Alzheimer in sommige gevallen erfelijk, al komt dat minder vaak voor en gaat het met name om gevallen van Alzheimer op jonge leeftijd.” 

Hoewel gevoelens en emoties het geheugen van Alzheimerpatiënten stimuleren, zijn sociale interacties en alles wat daarbij komt kijken nog belangrijker voor het verminderen van het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. “Om de ziekte te voorkomen, is het sociale aspect fundamenteel. Depressie is een belangrijke risicofactor, net als eenzaamheid. Sociale interactie is heel belangrijk om dementie te voorkomen. Dit houdt de hersenen actief. Wanneer iemand veel alleen is, worden de hersenen minder geprikkeld”, legt dr. Benizri uit.

“Eenzaamheid neemt toe met de vergrijzing van de bevolking”

Het UNIPSO*-rapport (schrijft over gezond ouder worden: "Tegenwoordig zijn eenzaamheid en sociale uitsluiting vaak het gevolg van een opeenstapeling van moeilijkheden: financiële onzekerheid, gezondheidsproblemen, huisvestings- en mobiliteitsproblemen." Gezien de vergrijzing van de bevolking neemt het probleem van vereenzaming van ouderen toe. UNIPSO stelt daarom een ​​breed actieplan voor om deze ontwikkeling te bestrijden. Met verschillende ideeën en acties wil UNIPSO het isolement en de eenzaamheid van ouderen tegengaan. De confederatie hoopt dit met name te bereiken door vroege opsporing van factoren die tot isolement leiden, informatie over bestaande hulp vanuit de overheid en verenigingen toegankelijker te maken voor ouderen, het verlies van contact onder thuiswonende ouderen tegen te gaan, het verbeteren en ondersteunen van de dagopvang en het stimuleren contact met de buurt en familie.

* UNIPSO: Intersectorale confederatie van werkgevers in de social profit sector voor het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel

De vereenzaming van ouderen is dus om verschillende redenen bijzonder alarmerend, met name gezien het belang van sociale contacten om de risico's op de ziekte van Alzheimer te verminderen, zoals Dr. Benizri al aangaf.

Wat zijn de gevolgen van eenzaamheid voor onze hersenen? 

Een team van Duitse wetenschappers heeft de gevolgen van sociale isolatie voor onze hersenen onderzocht. De studie is uitgevoerd bij zebravissen, maar de bevindingen gelden ook voor mensen. De wetenschappers identificeerden een neuropeptide, Pth2, als een "indicator van socialisatie". “Auteur Erin Schuman van het Max Planck Instituut voor Hersenonderzoek beschrijft dit hersenmolecuul 'als een thermometer voor de aanwezigheid van andere mensen in de omgeving.” Dit neuropeptide zou gebruikt kunnen worden om de effecten van eenzaamheid terug te draaien. Uit de studie bleek dat, hoe meer de vissen werden geïsoleerd, hoe meer de hoeveelheid Pth2 in hun hersenen toenam.

Aristoteles zei al: “De mens is een sociaal wezen”. Ook al zullen de gezondheidsmaatregelen vanwege de Covid-19-pandemie moeten worden gerespecteerd, alle medewerkers in de zorg zijn het erover eens dat alles moet worden gedaan om het isolement van ouderen te voorkomen.

Terwijl het geheugen van Alzheimerpatiënten steeds meer wordt aangetast naarmate de ziekte voortschrijdt, blijven de emoties intact. Gezelligheid, het prikkelen van de zintuigen, liefde en genegenheid kunnen een groot verschil maken, zowel bij de behandeling van de ziekte als bij de preventie ervan.

 

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs gerontologie. Zij beantwoorden al uw vragen over woonzorgcentra die zorg leveren aan mensen met de ziekte van Alzheimer en begeleiden u gratis bij alle stappen die u onderneemt. Telefoonnummer: 02 318 13 95

 

27 februari 2021

 

 

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel :Vind woonzorg voor ouderen