Woonzorgcentra in België


Home > Nieuws

Catégorie Nieuws
Woonzorgcentra in België
Woonzorgcentra in België

Zowel België als Frankrijk vergrijzen. Met deze vergrijzing neemt ook de vraag naar langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen toe, niet alleen bij de thuiszorg, maar ook in de woonzorgcentra. Wanneer wordt het tijd om de overstap naar een woonzorgcentrum te overwegen? Welke woonzorgcentra sluiten het beste aan op de behoeften van de betreffende persoon? Hoe regelt u de opname in een woonzorginstelling en hoe bereidt u zich het beste voor? Allemaal vragen die u zich stelt en waarop Rusthuizen Plus en onze specialisten in de gerontologie u een antwoord kunnen geven.

 

Volgens het Federaal Planbureau zou in 2021 het aantal 65-plussers in België 21% van de bevolking moeten bedragen. In 2050 zou dit aantal naar 26% gestegen zijn, ofwel 7% meer dan in 2018. Deze vergrijzing van de bevolking wordt ook in andere geïndustrialiseerde landen waargenomen en impliceert een toename van de langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen, zowel thuis als in de woonzorgcentra.

Net als in Frankrijk en in andere geïndustrialiseerde landen, wordt in België de ontwikkeling van de thuiszorg zoveel mogelijk gestimuleerd. Door ouderen aan te moedigen om zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wordt geprobeerd om de opname in een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen. Vanuit dit oogpunt vormen helpende familieleden of zogenaamde “mantelzorgers” een belangrijke schakel in de thuiszorg. Volgens het Europese SHARE-onderzoek (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe) uit 2015 zegt minstens 20% van de Belgische 50-plussers op dagelijkse of wekelijkse basis mantelzorger te zijn. Hiermee is België een van de landen in Europa waar de meeste mantelzorg wordt geboden. Bovendien geniet 13,6% van de Belgische bevolking van 65 jaar en ouder van informele langdurige zorg, waarvan 8,5% in de woonzorgcentra en 5,1% thuis. Volgens het Federaal Planbureau zullen deze cijfers naar verwachting in 2025 en daarna aanzienlijk toenemen.  In veel van de gevallen zou het beter zijn om opname in een woonzorgcentrum te overwegen. Professionele hulpverleners in de zorgsector adviseren om niet af te wachten totdat opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk wordt. Het is verstandiger om in een vroeger stadium de overstap te maken naar deze vorm van woonzorg, zodat de betrokken persoon makkelijker integreert en zodat aan alle voorwaarden wordt voldaan om de beste zorg te kunnen bieden.

Belgische woonzorgcentra spelen in op stijgende vraag

In België zijn er steeds meer woonzorgcentra waar ondersteuning en zorg gecombineerd worden. Naast de toename van de zorgvraag, is ook het type zorg in de Belgische woonzorgcentra zodanig ontwikkeld dat het zorgaanbod steeds beter aansluit op de behoeften van zelfstandige of minder zelfredzame ouderen. Niet alleen assistentiewoningen zijn bedoeld voor ouderen die graag hun zelfstandigheid en privacy behouden, of ze nu alleen zijn of met z'n tweeën, ook woonzorgcentra zijn uitermate geschikt voor senioren die nog prima in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. De woonzorgcentra bieden ouderen een gezellige en veilige omgeving, terwijl ze tegelijkertijd hun onafhankelijkheid kunnen behouden. Of u nu kiest voor een assistentiewoning of een woonzorgcentrum, de culturele en fysieke activiteiten die er worden georganiseerd, helpen u om uw vaardigheden te blijven onderhouden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de facilitaire diensten, zoals het verzorgen van maaltijden en het uitvoeren van huishoudelijke taken. U kunt dus hulp inschakelen wanneer het op een bepaalde leeftijd lastiger wordt om de dagelijkse taken uit te voeren. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat de sfeer en de omgeving rondom de maaltijd van fundamenteel belang zijn om beter te eten. Als mensen ouder worden, gaan ze soms slechter eten. Ze krijgen de neiging om vooral voor snelle en makkelijke maaltijden te kiezen in plaats van evenwichtige maaltijden. We zien dit vooral gebeuren bij mensen die alleen wonen. Catering- en maaltijdbezorgingsdiensten zijn tegenwoordig van een dergelijk goede kwaliteit dat senioren die op zichzelf wonen dagelijks van gezonde maaltijden kunnen genieten. In woonzorgcentra wordt ook steeds meer nadruk gelegd op de kwaliteit van de maaltijden. Het eten wordt er ter plaatse bereid en vaak onder begeleiding van diëtisten. Daarnaast stimuleert een lichte en uitnodigende eetzaal de eetlust. Samen eten zorgt voor een aangename en sociale maaltijdbeleving.

In België kiezen de meeste woonzorgcentra voor een mix van opvangstructuren. Hiermee kunnen ze op langere termijn aanvullende zorg bieden wanneer de zorgbehoefte van de bewoner toeneemt. Bovendien maakt deze combinatie van mogelijkheden het voor bewoners makkelijker om te integreren.  De meeste woonzorgcentra in België bieden ook opvang voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Sommige woonzorgcentra beschikken daarnaast over assistentiewoningen. Het zorgaanbod in de woonzorgcentra varieert van verpleging en lichamelijke verzorging voor licht hulpbehoevende ouderen tot verzorging voor ouderen die volledig afhankelijk zijn van zorg, maar geen permanente ziekenhuisverpleging nodig hebben. De mate van afhankelijkheid van de bewoner wordt beoordeeld aan de hand van bepaalde criteria, die in de schaal van Katz zijn opgenomen.

Wanneer moet u een opname in een woonzorgcentrum in België overwegen?  

Er zijn verschillende redenen om te besluiten naar een woonzorgcentrum te verhuizen of om een dierbaar familielid in een woonzorgcentrum op te laten nemen. Vaak worden eerst alle opties om thuis te kunnen blijven wonen, onderzocht. Wanneer de gezondheidstoestand van de betrokkene verslechtert en het moeilijk wordt nog veilig op zichzelf te kunnen wonen, moet soms tot opname in een woonzorgcentrum worden besloten.  Het wonen in een woonzorgvoorziening biedt de kans om vereenzaming en isolement te voorkomen. In een woonzorgcentrum wordt rekening gehouden met de speciale behoeften van de bewoners. Ouderen voelen zich er vaak minder alleen, omdat de gezellige en veilige omgeving hen goed doet. Bewoners die zich dagelijks nog prima zelfstandig redden, maar graag willen wonen in een omgeving die voldoet aan hun behoeften, kunnen dus heel goed terecht in een woonzorgcentrum. Want al heeft thuiszorg in sommige situaties de voorkeur, deze zorg heeft ook bepaalde beperkingen. De aanpassing van de woning, de kosten om de persoon thuis de nodige zorg te bieden, de overbelasting van de verzorgers, het geleidelijke verlies van zelfstandigheid, vereenzaming, het risico op vallen, de opvang na een ziekenhuisopname… In sommige gevallen is het noodzakelijk om de zorg over te dragen aan het zorgteam van een woonzorgcentrum. Om een verminderde zelfredzaamheid bij een naaste vriend of familielid vast te stellen, is het wenselijk om regelmatig te controleren of het aantal valincidenten of cognitieve problemen toeneemt. Op basis van deze informatie kan bepaald worden of thuiszorg voldoende ondersteuning biedt, of dat eventueel een tijdelijke of langdurige opname in een woonzorgcentrum in België nodig is.

Hoe bereidt u het beste een opname in een woonzorgcentrum voor?

Bij de keuze van een woonzorgcentrum in België wordt over het algemeen met verschillende criteria rekening gehouden. Gezondheidscriteria, maar ook de geografische ligging, het type zorg en het beschikbare budget zijn allemaal van belang. Wist u bovendien dat de overheid verschillende financiële steunmaatregelen aanbiedt? Met deze steun kan een deel of het geheel van de zorgkosten worden vergoed. Hoe eerder u zich hierin verdiept, hoe meer tijd u heeft om de beste keuze te maken. U kunt uw familielid bij de beslissing en de keuze van het woonzorgcentrum betrekken en verschillende locaties bezoeken. De betrokkene kan dan onder de beste omstandigheden de overgang maken en wennen aan de nieuwe omgeving. Volgens de "peettante" van Rusthuizen Plus, Delphine Dupré-Lévêque, houdt een bezoek niet op bij het bezichtigen van het woonzorgcentrum. Er is veel meer voor nodig om te kunnen beoordelen of de persoon er zou kunnen wonen en er zich thuis zou kunnen voelen. U kunt er het beste eerst eens gaan eten, de menu's uitproberen, de sfeer te proeven, kennismaken met het team, aftasten of het zorgteam vriendelijk en zorgzaam is, uitzoeken of de bewoners er gelukkig zijn, of er een goede sfeer hangt en andere belangrijke criteria beoordelen. U kunt ook vragen om alle menu's van de maand in te zien om er zeker van te zijn dat de maaltijden gevarieerd en evenwichtig zijn.

  

De adviseurs van Rusthuizen Plus helpen u gratis bij het kiezen van een woonzorgcentrum in België dat het best beantwoordt aan de behoeften van uw familielid. Ze weten op welke locaties woonruimte beschikbaar is, welke zorg de verschillende woonzorgcentra bieden en ze kunnen u andere belangrijke informatie verstrekken. Onze specialisten op het gebied van gerontologie kunnen families bovendien helpen met het opstellen van een begroting, met de nodige administratieve handelingen, met het organiseren van het bezoek aan diverse locaties en zelfs een aanvraagdossier voor financiële steun invullen als dit nodig is.

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel :Vind woonzorg voor ouderen