Wat is een centrum voor dagverzorging?


Accueil > Woonzorgcentra > Woonzorgcentra in België > Woonzorgcentra in België

De centra voor dagverzorging in België bieden opvang en begeleiding aan ouderen gedurende de dag. Zo’n centrum biedt partners en mantelzorgers de mogelijkheid om even bij te komen en iets voor zichzelf te doen. En hun dierbaren brengen de dag door in een prettige omgeving waar ze op begeleiding en eventueel zelfs op medische zorg kunnen vertrouwen.  

De centra voor dagverzorging bevinden zich meestal in of zijn verbonden met een woonzorgcentrum. Ze bieden dezelfde faciliteiten als het woonzorgcentrum, maar dan overdag. Deze dagopvang maakt het mogelijk om thuis te blijven wonen, zelfs in geval van ziekte of grote hulpbehoevendheid.

 Er zijn verschillende dagverzorgingscentra verspreid over heel België. Elk centrum accepteert over het algemeen enkele specifieke aandoeningen en soms zelfs alle aandoeningen. Informeer daarom van tevoren voor welke aandoeningen de betreffende woonzorginstelling opvang biedt. U kunt dan een woonzorgcentrum kiezen dat het beste bij uw familielid past.

De adviseurs van Rusthuizen Plus beschikken over nauwkeurige en actuele informatie van elk woonzorgcentrum in België. Zij kunnen u ook vertellen welke woonzorgcentra over een centrum voor dagverzorging beschikken.

Stimuleren van de zelfredzaamheid

De centra voor dagverzorging bieden partnersenmantelzorgers veel steun. Allereerst geven de centra aan hen de kans om op adem te komen en overdag tijd te hebben voor hun professionele of persoonlijke activiteiten. Ze weten immers dat hun familielid in goede handen is. Het zorgteam in het dagverzorgingscentrum is erin gespecialiseerd om de zorg en de activiteiten aan te passen aan de behoeften van de betrokken persoon. De teams zijn over het algemeen van de “meeste markten thuis” en bestaan uit zorgassistenten, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, coördinerende artsen en zelfs begeleiders die het vervoer van de betrokkenen kunnen verzorgen.

Alle activiteiten die aan de ouderen worden voorgesteld zijn erop gericht om hen fysiek, geestelijk en sociaal actief te laten blijven. Hiermee probeert het dagverzorgingscentrum de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 

Voorkomen van isolatie en afzondering

De centra voor dagverzorging zijn aangepast aan de behoeften van uw familielid. Gedurende de dag kunnen ze in een huiselijke omgeving genieten van sociale contacten. Zelfs voor zorgzame en betrokken partners of mantelzorgers kan het moeilijk zijn om altijd maar hun best te doen en alle problemen op te vangen. Het is af en toe noodzakelijk om rust te nemen om gemotiveerd te blijven en weer de kracht te vinden die nodig is om goed voor uw dierbare te zorgen. De dagverzorgingscentra zijn veilige en speciaal hiervoor uitgeruste locaties die uw familielid geborgenheid bieden. Er wordt rekening met hem of haar gehouden en hij/zij blijft actief én onder de mensen.

 

Trainen van vaardigheden

Door hun opleiding weten de zorgverleners in de dagverzorgingscentra hoe ze moeten reageren en welke specifieke oefeningen ze moeten doen om de cognitieve en motorische functies van de persoon te stimuleren. Een centrum voor dagverzorging is dus niet alleen een plek voor dagopvang, maar ook een gespecialiseerd centrum waar uw familielid kan opbloeien en zijn of haar vaardigheden kan ontwikkelen. Daarnaast nemen er veel mensen één of meerdere keren per week deel aan activiteiten die de cognitieve vaardigheden stimuleren. Denk aan spelletjes, manuele workshops, gymnastiek, muziektherapie, zang, handwerken, koken en andere activiteiten die zowel leuk als therapeutisch zijn.

Door de aanwezigheid van een therapeut die gespecialiseerd is op psychomotorisch gebied, een kinesitherapeut, een ergotherapeut en gespecialiseerde begeleiders biedt het dagverzorgingscentrum ouderen een huiselijke omgeving en persoonlijke verzorging. Door de week worden ze thuis opgehaald, naar het centrum gebracht en weer thuisgebracht.

Een van de bijkomende voordelen van de dagverzorgingscentra is het beperkt aantal deelnemers. Dit maakt gepersonaliseerde zorg en betere opvang makkelijker.

De toelating tot het dagverzorgingscentrum gebeurt na beoordeling op basis van de Katzschaal, uitgevoerd door de behandelend arts of de arts van het dagverzorgingscentrum.

 

Overgang van een centrum voor dagverzorging naar woonzorgcentrum

De centra voor dagverzorging zijn meestal verbonden aan een woonzorgcentrum. Dit maakt een overgang op termijn naar een permanent verblijf in een woonzorgcentrum makkelijker. Uw familielid kan rustig kennismaken met het leven in de zorginstelling en ervaren wat het beste bij hem of haar past. Zo went uw dierbare geleidelijk aan het idee van verandering en zal hier veel minder tegenop zien dan wanneer hij of zij plotseling naar een nieuwe woonomgeving moet vertrekken.

Bent u op zoek naar een assistentiewoning of een woonzorgcentrum? Of wilt u weten welke woonzorgcentra dagopvang bieden? De adviseurs van Rusthuizen Plus helpen u gratis bij alle stappen die u moet ondernemen.

Neem contact met ons op via telefoonnummer: 02 318 13 95

Vind woonzorg voor ouderen