Voorwaarden voor de toewijzing van woonzorg


Accueil > Woonzorgcentra > Woonzorgcentra in België > Woonzorgcentra in België

Passende woonzorg kiest u op basis van de gezondheidstoestand en de mate van hulpbehoevendheid van uw familielid. Maar u houdt natuurlijk ook rekening andere fundamentele criteria, zoals de nabijheid van familie, het beschikbare budget, het activiteiten- en dienstenaanbod, de kwaliteit van het zorgteam en de voorkeuren van uw dierbare. Zoekt u een vriendelijke en veilige omgeving of is er sprake van grote hulpbehoevendheid of ziekte? Wat zijn de voorwaarde voor de toewijzing van woonzorg in België?

De voorwaarden voor de toewijzing van huisvesting in de verschillende woonzorgcentra verschillen van instelling tot instelling en zijn met name afhankelijk van de gezondheidstoestand en de mate van hulpbehoevendheid van de persoon. Op basis van de Katzschaal beoordeelt de behandelend arts hoeveel zorg de persoon over het algemeen nodig heeft. Op enkele uitzonderingen na, is 60 jaar de minimumleeftijd om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd rond de 80 jaar.

Belangrijke vragen bij de inschrijving voor een woonzorgcentrum

De overstap naar een woonzorgcentrum is een stap die moeilijk kan zijn en waarbij u begeleiding kan gebruiken. Het kan vragen oproepen en er kunnen angsten ontstaan bij de betrokkene. Hoe gaat u hiermee om?

De angst van ouderen om naar een woonzorgcentrum te verhuizen is heel begrijpelijk. Het besluit roept een reeks persoonlijke vragen op: Wat gaan we doen met mijn meubels? Gaan we mijn huis verkopen? Hoe zullen de andere bewoners zijn? Wie gaat er voor mij zorgen en wie komen er op bezoek? Om deze en andere vragen te beantwoorden, is het belangrijk dat u de mogelijkheden op uw gemak uitzoekt. Neem de tijd om prioriteiten te stellen, bezoek meerdere locaties, vraag zoveel mogelijk informatie op en ga de sfeer te proeven. Het onthaal van uw familielid in het woonzorgcentrum is cruciaal en zal veel zeggen over zijn of haar toekomstige leefomgeving.

Het Waalse Observatorium van Gezondheid en Welzijn merkt op dat het voor bewoners vaak het moeilijkst is om datgene los te laten van wat voor hen belangrijk is. Toch is 85% van de bewoners redelijk tot zeer tevreden over hun nieuwe situatie.”

Een woonzorgcentrum dat past bij de gezondheidstoestand

In een woonzorgcentrum staat een deskundig medisch team klaar voor de bewoners. Deze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de zorg voor sterk hulpbehoevende en gedesoriënteerde patiënten. Bewoners kunnen daarom vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben in verband met hun handicap of hun ziekte. Elk woonzorgcentrum heeft andere kenmerken, kwaliteiten en een eigen aanpak. Deze eigenheid van elke locatie maakt dat u het ene centrum verkiest boven het andere, afhankelijk van gezondheidstoestand, de mate van hulpbehoevendheid of de ontwikkeling van de handicap van uw familielid. In België kennen we met name woonzorgcentra waar verschillende vormen van zorg zijn ondergebracht. Hierdoor kunnen in de meeste woonzorgcentra zowel zelfstandige ouderen als licht hulpbehoevende of zeer afhankelijke personen opgevangen worden. Vaak is er ook ruimte voor mensen met Alzheimer en aanverwante aandoeningen. Vanwege deze brede deskundigheid kan de zorginstelling zich makkelijk aanpassen aan de gezondheidstoestand van de persoon. De bewoner kan in dezelfde omgeving blijven wonen, ook wanneer hij of zij in de toekomst meer specifieke zorg en uitgebreidere begeleiding nodig heeft.

Bij de keuze voor een woonzorgcentrum is het van belang te weten of er paramedische zorg wordt verleend door kinesitherapeuten, ergotherapeuten en therapeuten die gespecialiseerd zijn op psychomotorisch gebied. Bovendien is het aanbod van diverse activiteiten en vormen van amusement een belangrijk gegeven om rekening mee te houden.

Het onthaal: een cruciale fase

Onder onthaal verstaan we de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke verhuizing van de persoon naar het woonzorgcentrum én de tijd na de aanpassingsperiode die elke bewoner nodig heeft. *

Het onthaal bestaat dus uit de voorbereiding op de toelating tot het woonzorgcentrum, de persoonlijke aandacht bij de ontvangst, het opzetten van het persoonlijke begeleidingstraject, de realisatie en de evaluatie ervan. Als deze stappen op harmonieuze wijze worden uitgevoerd en volgens de wensen van de betrokken persoon, is de kans het grootst dat het verblijf in het woonzorgcentrum goed bevalt.

Het verloop van het onthaal

Wat kunt u tijdens de onthaalperiode verwachten van de woonzorgcentra?

-       Organisatie van een bezoek van de toekomstige bewoner en de familie aan het woonzorgcentrum. Tijdens dit bezoek kunt u het woonzorgcentrum leren kennen en voorzichtig wennen aan de nieuwe situatie.

-       Voorafgaand bezoek aan de toekomstige bewoner in zijn/haar huidige woonomgeving of in het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek wordt het opnamedossier voorbereid en vertelt de medewerker van het woonzorgcentrum over de manier van werken en de leefomgeving op de locatie. Bij de begeleiding van de families sturen de adviseurs van Rusthuizen Plus hen een aanvraagdossier met een medisch gedeelte dat door de behandelende arts moet worden ingevuld en een administratief gedeelte dat door de betrokken persoon moet worden ingevuld. De families ontvangen ook een formulier om financiële steun aan te vragen waarmee een deel van de verblijfskosten kan worden gedekt. Hou er rekening mee dat het woonzorgcentrum om andere documenten kan vragen op het moment dat uw familielid wordt toegelaten.

-       De inrichting van de toekomstige woonruimte in samenspraak met uw familielid. Dit is een kans voor uw familielid om zijn/haar toekomstige woonruimte met persoonlijke spullen en naar eigen wens in te richten. Dit is een fundamentele stap om de persoon psychologisch voor te bereiden op de komende verandering en om eventuele zorgen weg te nemen.

-       Gesprekken met de toekomstige bewoner en de familie. Het woonzorgcentrum gaat een open gesprek aan met de toekomstige bewoner en de familie. Daarnaast stimuleert de woonzorginstelling de familie om op dezelfde manier met hun familielid om te gaan. Het woonzorgcentrum laat uw familielid niet toe voordat deze zijn of haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en nadat het woonzorgcentrum hem of haar de voorwaarden heeft uitgelegd.

-       Op de dag dat uw familielid naar het woonzorgcentrum verhuist, kan het tijdstip van aankomst per locatie verschillen. Dit tijdstip hangt af van bepaalde criteria, zoals de wens om al het personeel aanwezig te hebben voor een optimale ontvangst.

-       Veel woonzorgcentra hanteren bepaalde handelswijzen om de overgang naar de nieuwe huisvesting zo goed mogelijk te laten verlopen. Er wordt bijvoorbeeld onder de bewoners een mentor aangewezen, die de nieuwe bewoner helpt bij het wennen aan de nieuwe omgeving. Vaak is het de bedoeling om de nieuwe bewoner te laten kennismaken met de bewoners van de aangrenzende kamers. In de beginperiode kunnen de nieuwe bewoners ook vaak nog kiezen of ze in hun eigen kamer of in de gemeenschappelijke ruimte willen eten.

-       Nieuwe bewoners worden meestal verwelkomd door een speciaal onthaalteam. De nieuwe bewoners ontvangen dan ook een programma waarin het verloop van een doorsnee dag in het woonzorgcentrum wordt gepresenteerd.

-       Nadat de nieuwe bewoner zijn of haar intrek in het woonzorgcentrum heeft genomen, organiseren bepaalde centra regelmatig een gesprek met een psycholoog om de betrokken persoon en de familie te begeleiden en op de hoogte te houden.

-       Veel woonzorgcentra hanteren flexibele tijden met betrekking tot het opstaan, het slapengaan en de maaltijden. Daarnaast houden zij met betrekking tot hun activiteiten rekening met de voorkeuren van de bewoners.

Tijdens al deze stappen voor en na de verhuizing naar het woonzorgcentrum zijn de gemoedstoestand van de betrokkene en de steun van familie van fundamenteel belang om de integratie in het woonzorgcentrum soepeler te laten verlopen. De adviseurs van Rusthuizen Plus luisteren voortdurend naar uw familielid en u om vragen te beantwoorden, om te helpen bij het contact met het woonzorgcentrum en om van u te horen hoe de verhuizing naar het woonzorgcentrum is verlopen.

Neem contact met ons op om zo snel mogelijk een assistentiewoning of een woonzorgcentrum te vinden. Wij helpen u bij het vinden van huisvesting die past bij uw behoeften. Bel ons via telefoonnummer: 02 318 13 95

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen