Huisvesting als thuiszorg onmogelijk wordt


Accueil > Woonzorgcentra > Woonzorgcentra in België > Woonzorgcentra in België

Al hebben veel ouderen de voorkeur voor thuiszorg, toch kan dit na verloop van tijd erg ingewikkeld of zelfs onmogelijk worden. Thuiszorg roept over het algemeen veel vragen op over de kosten en overbelasting van mantelzorgers. Als er sprake is van ziekten zoals Parkinson, Alzheimer of Lewy body dementie dan kan het dagelijkse leven met de patiënt lichamelijk en geestelijk erg zwaar worden. Er zijn steeds meer verenigingen die zorgverleners zoveel mogelijk proberen te informeren en te ondersteunen.

Toch komt het vaak voor dat het voor de zorgverlener op een bepaald moment te veel wordt. Een dergelijke gespannen situatie is niet goed voor zowel de patiënt als de zorgverlener. In een woonzorgcentrum krijgen de bewoners aandacht van een deskundig zorgteam en worden zij optimaal ondersteund zonder dat één persoon de last moet dragen. Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en andere zorgverleners waken met elkaar over hun welzijn en zorg. Het is belangrijk om te controleren of het woonzorgcentrum alles in huis heeft voor het specifieke ziektebeeld van uw familielid.

De overgang naar woonzorgcentrum is vaak een moeilijk moment voor de toekomstige bewoner én voor de familie. Voorkom dat de verhuizing een trauma wordt, dat het permanente schuldgevoelens oplevert of dat iemand zich verlaten of in de steek gelaten voelt. Degene die naar woonzorgcentrum verhuist, kan met name bang zijn om zijn vertrouwde omgeving, vrijheid en gewoontes te verliezen. Als u zich inleeft in die angst, dan zal de overgang iets makkelijker worden. Door rekening te houden met de wensen en voorkeuren van uw familielid, zal hij of zij zich veel sneller aanpassen aan de nieuwe omgeving. Overweeg bijvoorbeeld een woonzorgcentrum bij u in de buurt, zodat u vaak langs kunt komen. En denk aan een groene omgeving, een locatie waar gezelschapsdieren welkom zijn en accommodatie waar ruimte is voor eigen meubels.

Waar moet u op letten bij uw keuze voor een woonzorgvoorziening? 

Bezoek de locaties zoveel mogelijk samen en let op de volgende punten: 

De kwaliteit van medische zorg: Voldoende personeel dat is opgeleid is in de zorg voor ouderen en in de behandeling van de meest gedesoriënteerde patiënten. De kwalificaties van het zorgteam en het aantal zorgverleners per patiënt in een woonzorgcentrum zijn op gewestelijk én federaal niveau bepaald. U kunt er dus zeker van zijn dat er hoge eisen aan het team worden gesteld.  De kwaliteit van de zorg wordt vooral gemeten aan de hand van het aantal personeelsleden per bewoner. In het ideale geval moet deze verhouding groter zijn dan of gelijk aan 50%, ofwel één zorgverlener op de twee bewoners. De sociale vaardigheden van de hulpverlener en zijn beschikbaarheid voor elke bewoner zijn hier belangrijke criteria. De samenstelling van het zorgteam is ook bepalend. Een zorgteam moet bestaan uit een coördinerende arts, een verpleegkundige, zorgassistenten en medisch-psychologische hulpverleners, met name voor Alzheimerpatiënten. De bewoner moet ook aanspraak kunnen maken op paramedische diensten zoals fysiotherapie, ergotherapie en pedicure. Afhankelijk van het woonzorgcentrum zijn deze diensten wel of niet in de standaardprijs inbegrepen. 

  • Het gebouw en het onderhoud ervan: De locatie moet voldoen aan verschillende gewestelijke en federale normen.  De hygiëne en veiligheid moeten keurig in orde zijn. 

 

  • Maaltijden: gevarieerd en evenwichtig, rekening houdend met verschillende diëten en met de mogelijkheid om samen met bezoek te eten. 

 

  • De verscheidenheid aan activiteiten en het therapeutische aanbod zeggen vaak veel over de dynamiek van de bedrijfsvoering en het team van het woonzorgcentrum. 

Vergeet niet dat u keuzes maakt en actie onderneemt voor het welzijn en de veiligheid van uw familielid.  

Gemengde voorzieningen in België

In tegenstelling tot andere landen zoals Frankrijk, wordt in België een zekere diversiteit binnen de locaties zelf gestimuleerd. Dezelfde zorginstelling kan bijvoorbeeld beschikken over een afdeling voor mensen die matig zorgbehoevend zijn en daarnaast een andere afdeling voor zwaar hulpbehoevende mensen. Hierdoor kan de bewoner binnen dezelfde woonzorgvoorziening van de ene woonvorm naar de andere woonvorm overgaan, afhankelijk van hoe zijn gezondheidstoestand zich verder ontwikkelt.  

Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum of een assistentiewoning in België? Heeft u specifieke medische, budgettaire, geografische en andere wensen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 02 318 13 95. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze en bij de verdere stappen die u moet ondernemen.

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen