Welke soorten accommodatie zijn geschikt voor parkinsonpatiënten?


Accueil > Gezondheid senioren > De ziekte van Parkinson

Voor het welzijn en de veiligheid van uw familielid met de ziekte van Parkinson, zijn er vele redenen om voor een verblijf in een gespecialiseerd woonzorgcentrum te kiezen. Rusthuizen Plus zet ze voor u op een rijtje

Ouderen met de ziekte van Parkinson zullen merken dat hun bewegingen steeds minder nauwkeurig worden en dat zij vaak volledig afhankelijk worden van hun mantelzorger. Naarmate de ziekte vordert, wordt deze zware zorgtaak vaak te veel voor degene die de oudere persoon helpt. Om deze reden bestaan er in België tegenwoordig woonzorgcentra die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van ouderen met de ziekte van Parkinson.

- Deze gespecialiseerde woonzorgcentra bieden aangepaste voorzieningen voor senioren met de ziekte van Parkinson. Het meubilair in deze woonzorgcentra is functioneel en ontworpen om het risico op vallen en breuken te voorkomen.

- Het medisch personeel en de zorgverleners zijn opgeleid om de juiste zorg te bieden tijdens de verschillende stadia van de ziekte. Sommige centra beschikken zelfs over een speciale psychomotorisch therapeut, een vaste kinesitherapeut, een ergotherapeut en natuurlijk psychologen en psychiaters om met gedragsproblemen en hallucinaties om te gaan.

De verschijnselen van deze ziekte doen zich namelijk op vele manieren voor en zijn moeilijk te begrijpen. Trillingen en schokkerige bewegingen van de hand maken deel uit van het dagelijkse leven van patiënten. In een later stadium van de ziekte ontstaan spierstijfheid en vertraagde vingerbewegingen.

Dit wordt gevolgd door verschillende stoornissen zoals slikproblemen, reukstoornissen en onrustige momenten tijdens de slaap. Daarnaast ontstaan psychische problemen, variërend van een eenvoudige depressie tot hallucinaties. Dit zijn verschijnselen die om serieuze medische zorg vragen, inclusief een behandeling met medicijnen en passende therapie.

In een vergevorderd stadium van de ziekte bemoeilijken deze verschijnselen het leven van de patiënten enorm en wordt dagelijkse hulp noodzakelijk. Er zijn veel revalidatiesessies nodig om de verschijnselen hanteerbaar te maken. Door uw oudere familielid met de ziekte van Parkinson te plaatsen in een gespecialiseerd woonzorgcentrum, zorgt u voor hun welzijn en veiligheid.

Wat zijn voor een Parkinsonpatiënt de voordelen van het wonen in een woonzorgcentrum?


- Het medische zorgteam van het woonzorgcentrum draagt zorg voor een goede medische follow-up en past de benodigde medicijnen regelmatig aan op basis van de effectiviteit of mogelijke bijwerkingen.
- De patiënt is vrij om deel te nemen aan dagelijkse revalidatiesessies in een hiervoor geschikte voorziening.
- De patiënt krijgt permanente hulp bij de belangrijke dagelijkse handelingen: eten, aankleden, verplaatsen. Parkinsonpatiënten die zich in het laatste stadium van hun ziekte bevinden, zijn uiteraard beter af als zij wonen in een veilige omgeving waar zij 24 uur per dag kunnen rekenen op medische zorg.
- De woonvoorziening is er voor de veiligheid van de patiënt. Dit is belangrijk, want het risico op vallen door motorische problemen en desoriëntatie is groot.
- Er is meer medisch toezicht nodig om psychologische problemen, hallucinaties en voedingsproblemen te behandelen. De patiënt kan snel vermageren vanwege problemen met slikken en het coördineren van bewegingen tijdens te eten.

Deze dringende situatie vraagt erom dat er bijna permanent een hulpverlener aanwezig is. Ook wanneer thuisblijven niet langer mogelijk is, omdat de veiligheid van de Parkinsonpatiënt niet kan worden gegarandeerd, is een verhuizing naar een gespecialiseerde instelling de beste oplossing.
Nu al zijn of haar verplaatsingen zowel buiten als binnen zijn eigen huis steeds gevaarlijker worden is een woonzorgcentrum de oplossing.
In een woonzorgcentrum kan de patiënt worden begeleid en in de gaten worden gehouden door bekwaam personeel dat is gespecialiseerd in de behandeling van parkinsonpatiënten. Hij of zij zal zich minder eenzaam voelen.


Wat zijn de factoren die maken dat een Parkinsonpatiënt goed integreert in een woonzorgcentrum?


- De opname in het woonzorgcentrum moet geleidelijk aan gebeuren en de familie moet erachter staan.
- Een woonzorgcentrum in de buurt zorgt ervoor dat u regelmatig uw familielid kunt bezoeken.
- De patiënt wordt permanent omringd door andere bewoners en medisch personeel in plaats dat hij of zij alleen en eenzaam thuis woont. Eenzaamheid kan angst en depressieve klachten veroorzaken, wat vervolgens van invloed kan zijn op het humeur en mentale gezondheid.
- Zorg ervoor dat de patiënt zoveel mogelijk persoonlijke bezittingen, zoals foto's, souvenirs en klein meubilair, kan meenemen naar zijn of haar nieuwe “thuis” in het woonzorgcentrum. Het geeft de parkinsonpatiënt houvast. Elke nieuwe situatie kan hem of haar namelijk destabiliseren.


Er zijn verschillende soorten woonzorgcentra die gespecialiseerd zijn in de opname van parkinsonpatiënten


- Woonzorgcentra die activiteiten organiseren speciaal voor parkinsonpatiënten.
- Woonzorgcentra die speciaal voor parkinsonpatiënten revalidatie aanbieden.
- Woonzorgcentra met een gespecialiseerde eenheid voor de verzorging van mensen met de ziekte van Parkinson.

 

Het belang van specialistische accommodatie voor parkinsonpatiënten

 

Wanneer thuisblijven dus niet langer mogelijk is, omdat de veiligheid van de parkinsonpatiënt niet kan worden gegarandeerd, wordt opname in een gespecialiseerde instelling de beste oplossing:
- De patiënt wordt er begeleid en gemonitord door bekwaam personeel dat is opgeleid in de behandeling van parkinsonpatiënten.
- Thuis wonen wordt steeds gevaarlijker voor de patiënt. In het woonzorgcentrum zal hij of zij echter niet vereenzamen. Het feit dat de patiënt er permanent door anderen omringd is en zich niet alleen voelt, zal positieve invloed hebben op zijn of haar humeur en mentale gezondheid.
- Niettemin is het van belang ervoor te zorgen dat de patiënt zoveel mogelijk persoonlijke voorwerpen, zoals foto's, souvenirs en klein meubilair, kan meenemen naar zijn of haar nieuwe woongelegenheid in het woonzorgcentrum. Het geeft de parkinsonpatiënt houvast. Elke nieuwe situatie kan hem of haar namelijk destabiliseren.
- Voor het belang van de patiënt moet de opname in het woonzorgcentrum geleidelijk aan gebeuren en de familie moet er achterstaan.

Rusthuizen Plus geeft u informatie over de verschillende beschikbare woongelegenheden voor uw familielid. Onze adviseurs kunnen u hiermee beter begeleiden in uw zoektocht naar een woonzorgcentrum dat is gespecialiseerd in de opvang van Parkinsonpatiënten. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs gerontologie. Zij helpen u met de stappen die u moet zetten voor de opname in een woonzorgcentrum van uw familielid met de ziekte van Parkinson. Zo bent u er zeker van dat uw familielid de beste medische zorg krijgt. Rusthuizen Plus België, telefoonnummer 03.386.10.97

 

 

Heeft u een rusthuis nodig dat gespecialiseerd is in de behandeling van Parkinson?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen