Wat zijn de eerste tekenen van ouderdomsdementie?


Accueil > Gezondheid senioren > Ouderdomsdementie

Dementie is een algemene en progressieve achteruitgang van de hersenen ten gevolge van een organische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte beïnvloedt alle cognitieve functies en verandert de emoties en het handelen van de patiënt, evenals zijn of haar sociale gedrag.

De ziekte van Alzheimer is een van de belangrijkste ziekten die dementie veroorzaken. Ouderdomsdementie is progressief en ongeneeslijk. Het is belangrijk om te weten hoe u de eerste tekenen van dementie bij een ouder familielid kunt herkennen, zodat de betrokkene veilig thuis of in een instelling kan wonen en de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Ongeveer 6% van de 65-plussers lijdt aan dementie. Dit cijfer stijgt gestaag met de toenemende vergrijzing van de bevolking. Verwacht wordt dat in 2030 in België 200.000 mensen aan dementie zullen lijden.

 

 

 

 

 

 

Dementie is een progressieve aandoening met de volgende symptomen:

 

  1.  Taalstoornissen.
  2.  Stoornissen in aandacht en concentratie.
  3.  Oriëntatieproblemen en waarnemingsstoornissen.
  4.  Geheugenproblemen.
  5.  Depressieve gevoelens.
  6.  Gedragsproblemen zoals zelfverwaarlozing, verstoorde eetgewoonten, onlogische handelingen, weglopen, onrustig slapen.

 

Oudere mensen vergeten gemakkelijk details en geheugenverlies is bij deze groep heel gewoon. Het verschil met dementie is echter dat demente patiënten uiteindelijke alle herinneringen uit het recente en verre verleden kwijtraken. Het verschijnsel is des te opvallender omdat de patiënt met dementie niet meer merkt dat hij of zij dingen vergeet, terwijl een oudere persoon die niet dementeert, klaagt over geheugenverlies en zich hier wel degelijk van bewust is.

Een persoon met dementie is bovendien op een bepaald moment niet meer in staat om nieuwe kennis op te nemen. Het vermogen om te onthouden is aangetast door de ziekte. Geleidelijk verliezen deze patiënten hun autonomie, omdat ze vergeten hoe ze essentiële dagelijkse handelingen moeten uitvoeren. Hierna volgen ook persoonlijkheidsstoornissen en waanideeën met hallucinaire verschijnselen.

Het is raadzaam is om een arts te raadplegen, zodra de eerste symptomen zich voordoen. Deze arts zal een aantal tests doen en, indien nodig, een EEG (hersenfilmpje) uitvoeren, gevolgd door een hersenscan waarmee cerebrale atrofie kan worden ontdekt.

De arts controleert of de patiënt zich geen feiten uit het verleden en ook geen recente gebeurtenissen meer herinnert. De arts test de patiënt bovendien op zijn of haar vermogen om logisch te redeneren en om bepaalde objecten of mensen te herkennen. Meestal wordt hiervoor de MMSE (Mini-mental state examination) afgenomen, die 20 minuten duurt.

Een vroege diagnose maakt het mogelijk de patiënt te behandelen door de symptomen van de ziekte te verlichten en de progressie ervan te vertragen. Zodra de symptomen afnemen, kan de patiënt het dagelijks leven weer wat beter aan.
Een persoon met dementie doorloopt over het algemeen drie verschillende stadia. Dit zijn afasie, apraxie en agnosie. Elk stadium kent verschillende gradaties

 

De stadia van ouderdomsdementie


Afasie. Dit is een taalstoornis. De patiënt vergeet gewone woorden, alledaagse taal en de namen van zijn kinderen. Het spreektempo wordt trager en de woordenschat neemt af.
Apraxie. Dit is een bewegingsstoornis. De patiënt kan zich steeds minder goed bewegen en heeft moeite met aankleden en bijvoorbeeld met het gebruiken van bestek om te eten.
Agnosie. Dit is een herkenningsstoornis. De patiënt krijgt problemen met zien en haalt regelmatig beeld en voorwerp door elkaar. De patiënt kan zich ook steeds minder goed oriënteren.

Naast de verstandelijke vermogens worden ook emoties en gevoel voor morele waarden beïnvloed. Zo weet de persoon niet meer wat mag en wat verboden is.
Dit verklaart bepaalde overtredingen, zoals winkeldiefstal of ongepast gedrag.

 

Kinderachtig gedrag komt voor zoals:


- verzameldrang (de behoefte om onnodige voorwerpen te verzamelen).
- confabulatie: De persoon begint dingen te verzinnen, zich van alles in te beelden en leugens te vertellen.
- emotionele instabiliteit: herhaaldelijke, snelle en spontane veranderingen van emoties zoals verdriet, prikkelbaarheid, impulsiviteit ...

Het gevorderde stadium van ouderdomsdementie


Aangekomen in de kritieke fase, vertoont de persoon met dementie steeds meer symptomen als gevolg van de vernietiging van zenuwcellen. De gezondheidstoestand is sterk aangetast en de persoon heeft permanent hulp nodig.
Er moet ook op worden gelet dat de patiënt zich niet verslikt tijdens het eten, waardoor voedsel in de luchtpijp en longen kan belanden. Dit verhoogt het risico op longontsteking.

In dit stadium is de gemiddelde levensverwachting ongeveer zeven jaar.

In deze fase is opname in een woonzorgcentrum sterk aan te raden. Ouderen met dementie krijgen in een woonzorgcentrum de juiste zorg. Ze kunnen er rekenen op medische hulp en ondersteuning bij de belangrijkste dagelijkse handelingen. Bovendien wordt hun veiligheid in de gaten gehouden.

Veel woonzorgcentra bieden opvang aan ouderen met dementie. Het personeel is ervoor opgeleid om medische bijstand te verlenen en de omgeving is veilig.

Wilt u weten welke woonzorgcentra beschikken over zorgvoorzieningen voor mensen die lijden aan ouderdomsdementie? Neem dan contact op met onze adviseurs gerontologie via telefoonnummer: 03 386 10 97

 

Heeft u een rusthuis nodig dat gespecialiseerd is in de behandeling van ouderdomsdementie?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen