Hoe beïnvloedt artrose het dagelijkse leven?


Accueil > Gezondheid senioren > Artrose

Artrose heeft een duidelijke invloed op het dagelijks leven van degenen die eraan lijden en de mensen om hen heen. Wanneer artrose optreedt op een leeftijd waarop een persoon al getekend is door het leven en verzwakt is vanwege andere ziekten, kan dat het dagelijkse leven aanzienlijk belemmeren. Om thuis te blijven wonen is het belangrijk om voldoende en gevarieerde hulp in te schakelen. Soms moet een woonzorgcentrum worden overwogen.    

Je verplaatsen, winkelen, je verzorgen, aankleden, al deze handelingen kunnen pijn veroorzaken die steeds minder dragelijk is voor degene die aan artrose lijdt. Vaak treft het ouderen. De persoon ziet zijn bewegingsvrijheid geleidelijk aan afnemen.

Ook ervaren ouderen met artrose vaak pijn op bepaalde momenten van de dag. Een pijn die over het algemeen blijft toenemen. Soms kan zitten ook pijn veroorzaken en moet de persoon regelmatig van houding veranderen. De slaap van mensen met artrose wordt ook belemmerd. Ze worden vaak ’s nachts wakker door de pijn die de artrose veroorzaakt.

Als u kunt rekenen op de dagelijkse hulp van iemand bij het uitvoeren van moeilijkere taken en fysieke inspanningen, dan is het heel goed mogelijk om thuis te blijven wonen. Neem daarom contact op met uw ziekenfonds om meer te weten te komen over de inzet van thuiszorg in het kader van artrose.

Helaas kunnen veel eenzame ouderen met artrose niet rekenen op dagelijkse hulp en kost elke handeling bovenmatig veel inspanning. Ze moeten voorkomen dat ze van de trap vallen of uitglijden in de badkamer, zodat ze straks niet urenlang hulpeloos op de grond liggen. Eigenlijk lopen ze in elke situatie gevaar.

Overwegen om naar een woonzorgcentrum te gaan is in dit geval een goed idee. De huisvesting in een woonzorgcentrum is namelijk zodanig ingericht dat de hulpbehoevende bewoner met artrose in de best mogelijke omstandigheden kan wonen.

Praktische adviezen:

 • Zorg dat u weet hoe u voor uzelf moet zorgen. Het kennen van grenzen is essentieel voor een oudere persoon met artrose. Fysieke inspanning en een zware belasting van de gewrichten, zal de pijn en het gevoel van de handicap alleen maar vergroten. Probeer deze handelingen dan ook zoveel mogelijk te vermijden.

 • Voordat u aan een sportieve of lichamelijke activiteit begint, is het belangrijk om in te schatten wat deze activiteit van uw lichaam vraagt. Bescherm uw gewrichten zoveel mogelijk, zodat u geen blessures oploopt. Neem ook geregeld een pauze. Pas altijd op dat u de gewrichten niet forceert en zorg dat u de lichamelijke inspanning goed doseert.

 • Let op uw houding. Houd uw hoofd bijvoorbeeld recht ​​om uw nekgewrichten te beschermen. Denk eraan recht te staan, niet voorover te buigen. Door een rechte houding aan te nemen, ontziet u de gewrichten van de wervelkolom, knieën en ook die van de heupen.

 • Draag de juiste schoenen. Oudere mensen die lijden aan artrose aan heupen of knieën, kunnen het beste kiezen voor schoenen die zorgen voor een goede verdeling van het lichaamsgewicht. Dit verlicht de druk op de gewrichten tijdens het lopen. Wij raden u orthopedische schoenen aan.

 • Neem voorzorgsmaatregelen als u iets zwaars gaat tillen. Door te hurken met gebogen knieën en zo recht mogelijk rechtop te staan, wordt druk op de gewrichten voorkomen. Deze houding moet u ook aannemen bij het bukken om een ​​licht voorwerp op te pakken.

 • Verander regelmatig van houding en probeer niet lang stil te blijven staan. Zo voorkomt u dat u nog meer last krijgt van stijve gewrichten.

 • Probeer uw huis stapsgewijs en op verschillende manieren aan te passen. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals wandelstokken, looprekjes of rollators. Deze hulpmiddelen zijn te huur. Een ergotherapeut kan u helpen uw leefruimte praktisch in te richten. U kunt uw ziekenfonds benaderen voor een vergoeding voor het huisbezoek door een ergotherapeut. In België kunt u hier gebruik van maken.

Met deze preventieve maatregelen, medische behandelingen en mogelijkheden om uw huis aan te passen, is het mogelijk om het leven met artrose te verlichten.  

Aangepaste huisvesting voor ouderen met artrose

Het kan voorkomen dat de zorgbehoevende oudere niet meer thuis verzorgd kan worden omdat zijn of haar gezondheid vraagt om de permanente aanwezigheid van een derde partij. Als de veiligheid thuis niet meer kan worden gegarandeerd, dan spreekt het voor zich dat de persoon beter voor huisvesting in een woonzorgcentrum kan kiezen.

Binnen een medische structuur waar 24 uur per dag toezicht is, kan de bewoner gebruikmaken van een behandeling voor pijnbestrijding. Daarnaast kan de persoon in een woonzorgcentrum beter revalideren. In het woonzorgcentrum zijn een fysiotherapeut en een ergotherapeut aanwezig om het dagelijkse leven van ouderen met artrose te verlichten.

In het woonzorgcentrum zal de persoon zich minder eenzaam voelen vanwege zijn of haar handicap en deelnemen aan het sociale leven en veel aangepaste activiteiten. Omringd door toegewijd en bekwaam zorgpersoneel en veel andere leeftijdsgenoten, kunnen ouderen met artrose zich op een andere manier verder ontwikkelen, ondanks hun handicap. Vergeet niet dat artrose kan leiden tot invaliditeit. Vooral in het geval van vergevorderde artrose bij een kwetsbare oudere persoon, vraagt deze ziekte vaak intensieve hulp bij het dagelijks leven.

Samengevat:

 • Het verplaatsen, verzorgen, aankleden, winkelen, wordt een dagelijks gevecht voor ouderen met ernstige artrose. Elke beweging veroorzaakt extra pijn. 

 • Als iemand die zorg nodig heeft thuis niet goed kan worden geholpen omdat zijn gezondheidstoestand vraagt om de permanente aanwezigheid van hulp, dan is kiezen voor huisvesting in een woonzorgcentrum een logische keuze.

 • In een medische structuur met 24 uur per dag toezicht, kan de bewoner een behandeling voor pijnbestrijding krijgen en kan hij of zij adequaat revalideren. De aanwezigheid van een fysiotherapeut en een ergotherapeut in het woonzorgcentrum is er specifiek op gericht om het dagelijks leven van bewoners met artrose te verlichten.

 • De gebouwen zijn zodanig ontworpen dat de bewoner niet veel inspanning hoeft te doen om zich te verplaatsen. Het leven in het woonzorgcentrum, de maaltijden en de activiteiten zijn aangepast aan alle soorten handicaps. Ouderen met artrose die afhankelijk van anderen zijn geworden, zijn hier niet afgesloten van de buitenwereld. Integendeel, in het wooncentrum kunnen zij op een andere manier hun leven voortzetten, binnen een warme omgeving, omringd door toegewijd en bekwaam personeel en leeftijdsgenoten die dezelfde zorgen delen.

 • Er zijn in België veel woonzorginstellingen voor ouderen met artrose. Ze beschikken over gespecialiseerde apparatuur en medisch personeel om mensen met artrose te behandelen. De woonzorgcentra bieden het comfort en de zorg die ouderen nodig hebben.  

Neem contact op met onze adviseurs gerontologie om te weten welke woonzorgcentra de beste zorg en huisvesting bieden voor uw familielid met artrose. Rusthuizen Plus, telefoonnummer: 02 318.13.95

 

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen