Ouderdomsdementie


Welkom > Gezondheid senioren

Wat is ouderdomsdementie precies? Waar herkent u deze ziekte aan en wat zijn de symptomen? Rusthuizen Plus legt het u uit.  

Wat is ouderdomsdementie?

Ouderdomsdementie is één van de vele vormen van dementie: het is een ziekte die vooral ouderen overkomt. Helaas zijn degeneratieve dementie en vroegtijdige vormen van dementie bij 60-plussers ongeneeslijk.

Wat is de definitie van dementie?

Dementie is een progressieve achteruitgang van de hersenen in algemene zin als gevolg van een organische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte beïnvloedt alle cognitieve functies en verandert de emoties en het handelen van de patiënt, evenals zijn sociale gedrag.

 

 

 

Dementie ontwikkelt zich geleidelijk, maar is onherstelbaar :

 • Het bewustzijnsveld van de patiënt wordt kleiner, hij verliest sneller de aandacht en zijn concentratie neem af.
 • Naast de verstandelijke vermogens worden ook emoties en gevoel voor morele waarden beïnvloed.
 • Dit verklaart bepaalde overtredingen, zoals winkeldiefstal of ongepast gedrag.
 • Kinderachtig gedrag komt voor zoals:
 • verzameldrang (de behoefte om onnodige voorwerpen te verzamelen).
 • confabulatie: De persoon begint dingen te verzinnen, zich van alles in te beelden en leugens te vertellen.
 • Emotionele instabiliteit: herhaaldelijke, snelle en spontane veranderingen van emoties zoals verdriet, prikkelbaarheid, impulsiviteit .

Hoe kunt u dementie herkennen?

Dementie kent verschillende symptomen:

 • Taalstoornissen.
 • Stoornissen in aandacht en concentratie.
 • Perceptiestoornissen.
 • Geheugenproblemen.

 

De ernst van de symptomen neemt geleidelijk aan toe en leidt uiteindelijk tot een totaal verlies van autonomie wat gepaard gaat met depressieve gevoelens, persoonlijkheidsstoornissen met chronische achtervolgingswaanzin en achteruitgang van het verstand. Ook nemen we een verlies van oriëntatie en een verminderd beoordelingsvermogen waar.

 n dit stadium is het verstandig om een ​​EEG-onderzoek uit te laten voeren, gevolgd door een scan waarmee cerebrale atrofie kan worden ontdekt.

Het geheugen wordt als eerste aangetast. De patiënt herbeleeft met name gebeurtenissen uit zijn jeugd of kan dwaalgedrag vertonen. De gedragsstoornis kan verschillende vormen aannemen en openbaart zich in de vorm van een gebrek aan zelfkritiek en/of zelfverwaarlozing, onlogisch gedrag, slaapstoornissen en verstoorde eetgewoonten ...“Kortsluiting” in de hersenen ligt aan de basis van dementie en houden een algemene beperking in. Basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, blijven mogelijk behouden.  Het ordenen van gedachten wordt moeilijker. Ten slotte gaat de persoon ongepast gedrag vertonen waardoor hij uiteindelijk niet meer kan deelnemen aan het sociale leven. Hiermee gaan persoonlijkheidsstoornissen, waanideeën met hallucinatoire verschijnselen en neurologische of cardiovasculaire problemen gepaard.

Ouderdomsdementie: één van de vele vormen van dementie

We onderscheiden verschillende vormen van dementie: 

 Degeneratieve dementie: Deze vorm komt voor bij 30% van de patiënten met dementie. Het begin van de ziekte verloopt progressief en manifesteert zich als het syndroom van Korsakov met confabulaties en foutieve herkenning als kenmerken.

 Bij sommige personen begint de ziekte heel plotseling (mentale verwarring). Er treden problemen op met het kortetermijngeheugen, verlies van herinneringen over de afgelopen 20 jaar (retrograde amnesie), tijdelijk verlies van oriëntatie,persoonsverwarring, psychotische stoornissen en apraxieën (vergeten van motorische vaardigheden) ... De ziekte ontwikkelt zich progressief. 

 

Vasculaire dementie: Deze vorm komt voor bij 20% van de patiënten met dementie. Symptomen zijn mentale traagheid, stoornissen van het algemene geheugen, stemmingsstoornissen, neurologische symptomen, afasie (taal- en spraakproblemen), gezichtsveldstoornissen, verandering van reflexen ...

Gemengde vorm van dementie: Deze vorm komt voor bij 50% van de patiënten met dementie. Bij deze vorm doen er zich symptomen voor van de twee hierboven genoemde vormen van dementie.

 

Om ouderen met ouderdomsdementie de beste begeleiding en behandeling te bieden, kennen de meeste woonzorgcentra gespecialiseerde afdelingen.Wij helpen u bij uw zoektocht naar een woonzorgcentrum in uw regio waar mensen die lijden aan ouderdomsdementie opgevangen kunnen worden. U kunt hierover contact opnemen met on ze adviseurs gerontologie via het gratis telefoonnummer: 02 318 13 95

 

De oorzaken van ouderdomsdementie

Familiaire aanleg, ouderdom, schildklieraandoeningen en vele andere factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ​​van dementie. De term dementie omvat vele ziekten waarbij het verlies van cognitieve en intellectuele vermogens voorkomt. We spreken over klassieke dementie of ouderdomsdementie bij het vermoeden van een achteruitgang van het geheugen, bij spraakproblemen en bij stoornissen van de executieve functies (hersenfuncties die het lichaam besturen). Dementie en de veranderingen in de persoonlijkheid die de ziekte veroorzaakt, zijn verontrustend en beangstigend. Er zijn veel onderzoeken gedaan om deze aandoening beter te begrijpen en om de verschillende factoren te bepalen die deze aandoening zouden kunnen veroorzaken, waaronder:

 

·  Ouderdom

·  Familiaire aanleg

·  Een sterke stijging van het cholesterol in het bloed

·  Diabetes

·  Alcoholisme

·  Roken

·  Hersenletsel

·  Hoge bloeddruk

·  Schildklieraandoeningen

·  Een tekort aan vitamine B12

·  Overmatig gebruik van medicijnen en de bijwerkingen die door sommige ervan worden veroorzaakt.

Alleen bepaalde gevallen van dementie kunnen worden behandeld. Het gaat om de gevallen waarvan de oorzaak kan worden weggenomen. Wanneer dementie het gevolg is van de ziekte van Alzheimer, een verandering van bloedvaten of een hersenletsel, dan is de ziekte helaas niet te genezen.

 

Wat is vasculaire dementie?

 

De zogenaamde vasculaire dementie wordt veroorzaakt door het optreden van meerdere beroertes. Deze zorgen dat bepaalde hersencellen afsterven, zelfs als ze niet onmiddellijk tot ernstige aandoeningen leiden. De cellen die gewoonlijk het eerst worden aangetast, bevinden zich in het gebied van de hersenen dat het kortetermijngeheugen aanstuurt. Wanneer er meerdere beroertes plaatsvinden, verergert de aandoening met een aanzienlijk verlies van mentale vaardigheden als gevolg.

 

In elk geval is het duidelijk dat het ouder worden en erfelijkheid de twee factoren zijn die het ontstaan ​​van dementievooral veroorzaken. Veel woonzorgcentra beschikken over zorgvoorzieningen voor mensen die lijden aan ouderdomsdementie. Het personeel is hiervoor opgeleid en de omgeving is veilig. Neem contact op met onze adviseurs gerontologie om te weten welke woonzorgcentra gespecialiseerd zijn in de opvang van ouderen met ouderdomsdementie via telefoonnummer: 02 318 13 95

 

Wat zijn de verschillende fases van ouderdomsdementie?

 

Ouderdomsdementie kent verschillende fases: afasie, apraxie, agnosie en kan gepaard gaan met epileptische aanvallen en momenten van ernstige verwardheid. Ouderdomsdementie wordt gekenmerkt door een aantasting van het langetermijngeheugen, vergezeld van paniek, depressie en extreme angst. Dit uit zich in agitatie, achtervolgingswaanzin of zelfs apathie (grote desinteresse).

 

De eerste fases van ouderdomsdementie:

·   Het ontstaan ​​van taalstoornissen, afasie genoemd: de patiënt herinnert zich de gewone woorden of zelfs de voornamen van zijn kinderen niet meer. Ook kan hij minder goed op woorden komen en zijn woordenschat neemt af.

·   Het ontstaan van bewegingsstoornissen, apraxie genoemd: de patiënt krijgt moeite met handelingen, het aankleden en het gebruik van bestek om te eten.

·   Het optreden van oriëntatiestoornissen, agnosie genoemd: de patiënt krijgt problemen om dingen die hij ziet te herkennen en haalt regelmatig beeld en voorwerp door elkaar.

·   Het optreden van epileptische aanvallen en verwardheid.

Dementie in de terminale fase

·   Er ontstaan steeds meer symptomen die worden veroorzaakt door de aantasting van de hersencellen.

·   De fijne motoriek verdwijnt.

·   De patiënt verslikt zich vaker waardoor voedsel in de luchtpijp en longen belandt. Dit verhoogt het risico op longontsteking.

·   De gemiddelde levensverwachting is ongeveer zeven jaar.

In deze fase is opname in een woonzorgcentrum sterk aan te raden. Ouderen met dementie krijgen in een woonzorgcentrum de juiste zorg. Ze kunnen er rekenen op hulp bij de belangrijkste dagelijkse handelingen en hun veiligheid wordt in de gaten gehouden.

Ouderdomsdementie: de opvang in het woonzorgcentrum

Fysieke vermoeidheid en nerveuze klachten, gebrek aan ondersteuning ... families die een familielid hebben die aan dementie lijdt, voelen zich vaak machteloos. Gelukkig zijn veel woonzorgcentra gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met ouderdomsdementie ...

 

Hieronder de voordelen van een woonzorgcentrum dat is gespecialiseerd in de opvang van ouderen met dementie:

·   Een woonzorgcentrum met gespecialiseerde zorg probeert allereerst om een patiënt zoveel mogelijk autonomie te bieden.

·   Het volledige zorgteam werkt dus mee aan het stimuleren van de mogelijkheden van de patiënt. De zorg blijft natuurlijk individueel.

·   Woonzorgcentra die gespecialiseerde opvang bieden aan ouderen met dementie beschikken over aangepaste voorzieningen en apparatuur waardoor ze maximale veiligheid voor de patiënt kunnen garanderen. De patiënt kan zich niet verwonden of zijn gezondheid verwaarlozen.

De behandeling van ouderdomsdementie

Lichaamsbeweging bevorderen

Voorkom dat de patiënt te veel binnenblijft en stil blijft zitten. Het is juist belangrijk om de persoon zoveel mogelijk rond te laten lopen. Lichamelijke beweging voorkomt doorligwonden, trombose en bevordert een gezonde nachtrust. In woonzorgcentra met een gespecialiseerde afdeling voor demente ouderen is er ruimte voorzien waar de patiënten veilig kunnen rondlopen. Zintuiglijke handicaps, met name zicht en gehoor, worden er ook behandeld.

 

Gedragstherapie

Therapeuten gebruiken verschillende methoden om gedragsstoornissen te behandelen:

Mensen met dementie hebben houvast nodig: de therapeut probeert hen daarom gedurende de dag te herinneren aan belangrijke begrippen van tijd zoals de dag, het uur en het seizoen. Ook zal de therapeut hen helpen om zinnen af ​​te maken omdat hun denkproces vaak halverwege wordt verstoord. Soms is het nodig om hun zinnen in de juiste volgorde te zetten, zodat ze de rode draad van het gesprek weer op kunnen pakken.

Daarnaast worden de patiënten aangeleerd andere manieren van communiceren te gebruiken waarbij zij niet hoeven te praten: aanraking, smaak, geur, stille aanwezigheid, gebaren en bewegingen. De lach en de manier van kijken zijn hierin heel belangrijk. 

Therapeuten gebruiken ook oefeningen waarbij de patiënt zijn bewegingen nadoet. De hulpverlener plaatst zichzelf hiermee op hetzelfde niveau als de oudere met dementie.

De intonatie, klank, de toon en het volume van de stem, evenals het spreektempo van de therapeut, moeten duidelijk en niet te snel zijn. Gesprekken moeten in een rustige omgeving plaatsvinden, omdat de patiënt lange pauzes en meer denktijd nodig heeft dan normaal. De taal moet dus eenvoudig zijn en gecombineerd worden met aanrakingen.

 

Veel woonzorgcentra bieden opvang aan ouderen met dementie. Het personeel is hiervoor opgeleid en de omgeving is veilig. Wilt u weten welke woonzorgcentra beschikken over zorgvoorzieningen voor mensen die lijden aan ouderdomsdementie? Neem dan contact op met onze adviseurs gerontologie via telefoonnummer: 02 318 13 95.

Hoe voorkomt u dementie?

Wat is de rol van de directe omgeving? Hoe kunt u het ontstaan ​​van dementie in de praktijk voorkomen? Hoewel er geen pasklare oplossingen zijn, komt de medische wereld met enkele nieuwe inzichten die het onderzoeken waard zijn ...

De rol van de directe omgeving

Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat eenzaamheid, inactiviteit en het gevoel van nutteloosheid de ontwikkeling van ouderdomsdementie kunnen bevorderen. Zelfs als puur organische oorzaken zoals het afsterven van hersencellen, aderverkalking, de ziekte van Korsakov ... de hoofdoorzaak zijn van het probleem, het blijft een feit dat de directe omgeving van de persoon een aanzienlijke invloed kan hebben op de ontwikkeling van dementie. Het is daarom belangrijk dat familie en vrienden ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk de vertrouwde omgeving en de gewoonten van ouderen respecteren om preventief te kunnen optreden.

 

Het voorkomen van dementie in de praktijk

Natuurlijk kunnen we geen concrete oplossingen bieden voor elk individueel geval, naar aanleiding van medisch onderzoek is een aantal bevindingen gedaan die het onderzoeken waard zijn:

·   Om het ontstaan van ouderdomsdementie te voorkomen, wordt ouderen geadviseerd om te bewegen. Denk hierbij aan wandelen en niet te vroeg te stoppen met andere fysieke bezigheden en activiteiten die de hersenen prikkele, zoals het bespelen van een muziekinstrument, schaken, kruiswoordpuzzels maken of scrabble.

·   Volgens de onderzoekers zou het beheersen van het glucosegehalte ook helpen om cognitieve functies langer te laten functioneren.

·   Andere onderzoeken met betrekking tot voeding tonen aan dat gezonde voeding het risico op dementie kan verkleinen. Het eten van vette vis die rijk is aan omega 3 wordt bijvoorbeeld aangeraden.

Informatie voor families

Preventie is ook het informeren van families over ouderdom zelf. Dit onderwerp is nog steeds een taboe. Mensen hebben het er niet graag over. Laten we niet vergeten dat families die uit meerdere generaties (3 of 4 generaties) bestaan een relatief recent verschijnsel is, net als ‘lang oud zijn’. Het beeld leeft nog steeds dat oude mensen zeldzame wezens zijn, bijzondere krasse types en enigszins mythische personages: de wijze ‘mens’ die door iedereen wordt gerespecteerd.

 

De omgeving houdt daarom graag het beeld vast van het oudere familielid als zijnde een volwassen persoon, in de bloei van het leven, die nog geen psychologische en lichamelijke hulp nodig heeft. Dus voordat u het met ouderen heeft over de ziekte, moet u eerst de ouderdom bespreekbaar maken. U kunt hen beter eerst informatie geven en samen over het ouderdomsproces praten zonder dat u het heeft over de ziekte, het verlies van vaardigheden en de gebreken.

Dementie en realiteitstherapie

Naast gedragstherapie wordt ook realiteitstherapie geadviseerd aan families en mantelzorgers van ouderen met dementie.Bij realiteitstherapie gaat het erom mensen met dementie telkens weer terug te brengen naar de werkelijkheid, ook als ze zich ertegen verzetten.In de praktijk betekent het dat men de patiënt op verschillende momenten van de dag herinnert aan onmisbare ijkpunten zoals dag, tijd en seizoen.  

 

Wilt u weten welke woonzorgcentra beschikken over zorgvoorzieningen voor mensen die lijden aan ouderdomsdementie? Neem dan contact op met onze adviseurs gerontologie via telefoonnummer: 02 318 13 95.

 

Vind woonzorg voor ouderen